Soru:

Aşağıdaki grafikte farklı üç elementin nötr håldeki katman sayısı ve son katmanındaki elektron (e ) sayısı veril- miştir. Katman

Aşağıdaki grafikte farklı üç elementin nötr håldeki katman sayısı ve son katmanındaki elektron (e ) sayısı veril-
miştir.
Katman sayısı
3
.Y
2
Z
1
X
Son katmandaki e sayisi
0 1
2
3
Burcu Öğretmen öğrencilerini üç gruba ayırıp her gruba sırasıyla X, Y ve z elementleri ile ilgili bilgiler vermele-
rini istiyor.
1. Grup: X elementi, 1. periyot 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir.
2. Grup: Y elementi, 3. periyot 2A grubunda bulunan oda sıcaklığında katı hâlde olan bir elementtir.
3. Grup: Z elementi, 2. periyot 3A grubunda bulunan bir ametaldir.
Buna göre, grupların verdiği ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 2. Grup
B) 1 ve 3. Grup
C) 2 ve 3. Grup
D) 1, 2 ve 3. Grup

Aşağıdaki grafikte farklı üç elementin nötr håldeki katman sayısı ve son katmanındaki elektron (e ) sayısı veril- miştir. Katman sayısı 3 .Y 2 Z 1 X Son katmandaki e sayisi 0 1 2 3 Burcu Öğretmen öğrencilerini üç gruba ayırıp her gruba sırasıyla X, Y ve z elementleri ile ilgili bilgiler vermele- rini istiyor. 1. Grup: X elementi, 1. periyot 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir. 2. Grup: Y elementi, 3. periyot 2A grubunda bulunan oda sıcaklığında katı hâlde olan bir elementtir. 3. Grup: Z elementi, 2. periyot 3A grubunda bulunan bir ametaldir. Buna göre, grupların verdiği ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 2. Grup B) 1 ve 3. Grup C) 2 ve 3. Grup D) 1, 2 ve 3. Grup