Soru:

3A 4A 5A 6A 7A 8A L M N 2. periyot K Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan elementlerden bazıları yukarıda verilmiştir. Bun

3A 4A 5A 6A 7A 8A
L
M
N
2. periyot K
Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan
elementlerden bazıları yukarıda verilmiştir.
Buna göre K, L, M ve N elementleriyle ilgili;
1. Katman sayıları birbirine eşittir.
ll. Atom numarası en küçük olan K'dır.
III. L ve M elementleri elektriği ve isiyı iyi iletir-
ler.
IV. N, kararlı yapıda olduğu için bileşik oluştu-
ramaz.
yukarıda verilenlerden hangileri doğru-
dur?
A) I ve II
C) I, II ve IV
B) II ve III
D) II, III ve IV

3A 4A 5A 6A 7A 8A L M N 2. periyot K Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan elementlerden bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N elementleriyle ilgili; 1. Katman sayıları birbirine eşittir. ll. Atom numarası en küçük olan K'dır. III. L ve M elementleri elektriği ve isiyı iyi iletir- ler. IV. N, kararlı yapıda olduğu için bileşik oluştu- ramaz. yukarıda verilenlerden hangileri doğru- dur? A) I ve II C) I, II ve IV B) II ve III D) II, III ve IV

Periyodik Sistem ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster