Soru:

1. Aşağıda bazı bilim insanlarının elementleri sınıflandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar verilmiştir. ilk çalışmayı 1829 yılınd

1. Aşağıda bazı bilim insanlarının elementleri sınıflandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar verilmiştir.
ilk çalışmayı 1829 yılında Wolfgang Döbereiner (Volfgank Doberayner) yapmıştır. Döbereiner, ele-
mentierden üçlü gruplar oluşturmuştur. (Li, Na ve K, Ca, Sr. Ba) ve (Cl, Br, D gibi
Dimitri Ivanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef), elementleri artan atom kütlelerine göre
sıralamıştır. Mendeleyev günümüzde kullanılan sınıflandırmaya yakın bir sıralama yapmıştır.
Henry Moseley (Henri Mozeld elementieri, element atomlarının proton sayılarının (atom numarası)
artışına göre düzenlemiştir.
Periyodik tabloya günümüzdeki şeklini veren bilim insanı Glenn Seaborg (Gilen Siborg)'tur. Periyodik
tablonun altına iki satır daha eklemiştir.
: Metaller : Ametaller • Yari metaller : Soygazlar
c
N
0
F
* 211181&
F. 8h)
4-811&
lae
1918 1919 1112
Rag...
1948 18
og
Günümüzde kullanılan periyodik tablo
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yeni elementlerin keşfiyle Döbereiner'in yaptığı sınıflandırmanın doğru olamayacağı fark edil-
miştir
B. Günümüzde kullanılan periyodik tablodaki tüm elementlerin yerleri Mendeleyevin çalışmaları ile
oluşturulmuştur.
C) Moseley, elementlerin doğru atom numaralarını tespit etmiş ve tüm elementlerin atom numara-
lanındaki farkliliklan dikkate almıştır.
DSeaborg'un yaptığı çalışmalar ile periyodik tablodaki metallerin sayısı artmış ve yerleri belirgin-
leşmiştir

1. Aşağıda bazı bilim insanlarının elementleri sınıflandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar verilmiştir. ilk çalışmayı 1829 yılında Wolfgang Döbereiner (Volfgank Doberayner) yapmıştır. Döbereiner, ele- mentierden üçlü gruplar oluşturmuştur. (Li, Na ve K, Ca, Sr. Ba) ve (Cl, Br, D gibi Dimitri Ivanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef), elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamıştır. Mendeleyev günümüzde kullanılan sınıflandırmaya yakın bir sıralama yapmıştır. Henry Moseley (Henri Mozeld elementieri, element atomlarının proton sayılarının (atom numarası) artışına göre düzenlemiştir. Periyodik tabloya günümüzdeki şeklini veren bilim insanı Glenn Seaborg (Gilen Siborg)'tur. Periyodik tablonun altına iki satır daha eklemiştir. : Metaller : Ametaller • Yari metaller : Soygazlar c N 0 F * 211181& F. 8h) 4-811& lae 1918 1919 1112 Rag... 1948 18 og Günümüzde kullanılan periyodik tablo Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Yeni elementlerin keşfiyle Döbereiner'in yaptığı sınıflandırmanın doğru olamayacağı fark edil- miştir B. Günümüzde kullanılan periyodik tablodaki tüm elementlerin yerleri Mendeleyevin çalışmaları ile oluşturulmuştur. C) Moseley, elementlerin doğru atom numaralarını tespit etmiş ve tüm elementlerin atom numara- lanındaki farkliliklan dikkate almıştır. DSeaborg'un yaptığı çalışmalar ile periyodik tablodaki metallerin sayısı artmış ve yerleri belirgin- leşmiştir