Mutasyon ve Modifikasyon Soruları

cloudfront.net/images_sinav/85.
Geceleri Donup Gündüzleri Canlanan Sinek Kuşları
Kütleleri 25 gramı geçmeyen sinek kuşlarının hayatını zorlaştıran en önemli etken binlerce metre yükseklikteki And
Dağlarının soğuğudur. Bir grup araştırmacı, And Daglan'nda y

Ortaokul Fen Bilgisi

Mutasyon ve Modifikasyon

cloudfront.net/images_sinav/85. Geceleri Donup Gündüzleri Canlanan Sinek Kuşları Kütleleri 25 gramı geçmeyen sinek kuşlarının hayatını zorlaştıran en önemli etken binlerce metre yükseklikteki And Dağlarının soğuğudur. Bir grup araştırmacı, And Daglan'nda yaşayan sinek kuşlarını gözlemlediklerinde hayvan- ların geceleri vücut sıcaklıkları düşürerek "cansızlık" olarak adlandınlan bir duruma geçtiklerini gözlemlediler. Sinek kuşunun gündüzleri 40°C civarında olan vücut sıcaklığı geceleri 3,26°C'ye kadar düşmektedir. Kuşların vücut sicak- liklariyla birlikte nabızları da düşüyor. Sinek kuşlarının kalbi gündüzleri dakikada yaklaşık 1200 defa atarken gece- leri ise budeğer dakikada 40'a inmekte böylece kuşların enerji ihtiyacı %95 oranında azalmaktadır. Güneş doğmaya başladıktan sonra sinek kuşlarının vücut sıcaklıkları ve nabızları artmaya başlar. Kuşlar kaslarını titreştirerek vücut sılarını her dakika yaklaşık 1°C arttır ve vücut sıcaklıkları yavaş yavaş normale döner. Buna göre Sinek Kuşları ile ilgili: 1. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına göre kalp atışlarının değişmesi modifikasyon örneğidir. II. Vücut sılarını düşürüp enerji ihtiyaçarını azaltmaları hayatta kalma şanslarını artırmaktadır. TIL Sahip oldukları bu özellik nesilden nesile aktarılamayan, sonradan kazanılan bir özelliktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalniz Tvel live vell

Rik.com/stu/odevler/8-sinf/?homework id18533
Mutasyon ve Modifikasyon
OOO
Test - 2
Fen Bilimleri 7.
HAFTA
ZGS
bitki
pH'i 5 olan ortamda
iki ayri
dal kesilir.
bitki
Tek bir atadan meydana gelen üreme
şekline eşeysiz üreme denir. Eşeysiz
Ana bitki ile aynı
ü

Ortaokul Fen Bilgisi

Mutasyon ve Modifikasyon

Rik.com/stu/odevler/8-sinf/?homework id18533 Mutasyon ve Modifikasyon OOO Test - 2 Fen Bilimleri 7. HAFTA ZGS bitki pH'i 5 olan ortamda iki ayri dal kesilir. bitki Tek bir atadan meydana gelen üreme şekline eşeysiz üreme denir. Eşeysiz Ana bitki ile aynı üremede erkek ve dişi üreme hücreleri O ortamda yetiştirilen görev almaz. Eşeysiz üreme ile Az işık alan ve toprak oluşan yeni canlı, ana canlı ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir. Eşeysiz yetişen menekşe bitkisinde çiçek oluşumu Çok işık alan ve üreme çeşitlerinden biri olan vejetatif gözlenmiyor. toprak pH'i 6 olan üremede bazı bitkilerin dal, yaprak ve ortamda yetiştirilen gövdelerinden alınan parçalardan yeni bitki oluşumu sağlanır. Ortam özellikleri şekilde belirtilen menekşe bitkisinden I ve Il numaralı dallar kesilerek I numaralı dal ana bitki ile aynı şartlara sahip ortamda, Il numaralı dal ise çok ışık alan ve toprak pH'16 olan ortamda yetiştiriliyor. I numaralı bitkide ana bitki ile aynı şekilde çiçek oluşumu gözlenmezken II numaralı bitkinin çiçek açtığı gözleniyor. Buna göre, I ve Il numaralı bitkilerin fenotipleri arasındaki farklılığın nedeni ile aşağıdaki örneklerden hangisinde verilen canlıların fenotipleri arasındaki farklılığın nedeni aynıdır? (I ve Il numaralı bitkiler mutasyona uğramamıştır.) A Aynı türe ait çiçekli bitkilerin kendi aralarında tozlaşması sonucu meydana gelen bitkilerin fenotipleri arasındaki farklılık B Radyasyon altında eşeysiz üremesi sağlanan bir canlı türünden meydana gelen ve genotipleri değişen bireylerin fenotipleri arasındaki farklılık iki farklı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşan ikiz kardeşlerin fenotipleri arasındaki farklılık D Biri soğuk, diğeri sıcak iklimin yaşandığı ortamda büyüyen ve tek yumurta ikizi olan sağlıklı bireylerin fenotipleri arasındaki farklılık K 9/10 @

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE