Soru:

C) TESTIO Sicakley M 15. 14. 100 g ini ortamdakini laki tabloda ve ğu ortamın sie 60 g 25 30 °C 1L geçer. Şekildeki 0°C'taki a ç

C)
TESTIO
Sicakley
M
15.
14.
100 g
ini ortamdakini
laki tabloda ve
ğu ortamın sie
60 g
25
30 °C
1L
geçer.
Şekildeki
0°C'taki a
çaları atil
daha çat
Sinem:
rinin top
Bilgi: Aynı maddenin farklı kütlelerine eşit isi
enerjisi verildiğinde kütlesi az olanın sıcaklık
değişimi en büyük olur.
Yukarıdaki şekilde özdeş K,
sırasıyla 25 g, 50 g ve 100 g su konuluyor.
Kaplar özdeş isiticılarla isitilip her 5 dakikada
bir sıcaklık değerleri ölçülüyor.
gileri doğru
ve M kaplarına
ell
ve Ill
Gülçin
kabind
enerjis
ISI
Q
Q
Q
Gözde
50 g
Kütle
ilk sıcaklık
25 g
0 °C
100 g
0°C
0°C
Buna
doğr
5 dk sonra
40°C
1
10 °C
10 dk sonra
II
40 °C
20 °C
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
AY
C)
15 dk sonra
120 °C
60 °C
16.
Buna göre tabloda 1, Il ve Ill numaralı yerlere
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Il
man
dk)
20 °C
50 °C
A) 10 °C
B) 30 °C
C) 20 °C
50 °C
ait o
90 °C
60 °C
40 °C
D) 20 °C
80 °C
30 °C

C) TESTIO Sicakley M 15. 14. 100 g ini ortamdakini laki tabloda ve ğu ortamın sie 60 g 25 30 °C 1L geçer. Şekildeki 0°C'taki a çaları atil daha çat Sinem: rinin top Bilgi: Aynı maddenin farklı kütlelerine eşit isi enerjisi verildiğinde kütlesi az olanın sıcaklık değişimi en büyük olur. Yukarıdaki şekilde özdeş K, sırasıyla 25 g, 50 g ve 100 g su konuluyor. Kaplar özdeş isiticılarla isitilip her 5 dakikada bir sıcaklık değerleri ölçülüyor. gileri doğru ve M kaplarına ell ve Ill Gülçin kabind enerjis ISI Q Q Q Gözde 50 g Kütle ilk sıcaklık 25 g 0 °C 100 g 0°C 0°C Buna doğr 5 dk sonra 40°C 1 10 °C 10 dk sonra II 40 °C 20 °C BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AY C) 15 dk sonra 120 °C 60 °C 16. Buna göre tabloda 1, Il ve Ill numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Il man dk) 20 °C 50 °C A) 10 °C B) 30 °C C) 20 °C 50 °C ait o 90 °C 60 °C 40 °C D) 20 °C 80 °C 30 °C

Maddenin Isı ile Etkileşimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster