Soru:

18. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı haldeg. simi Ornekleri verilmiştir. Lörnek : Çolböcegi colde yaşar. Su içmek is- te

18. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı haldeg.
simi Ornekleri verilmiştir.
Lörnek : Çolböcegi colde yaşar. Su içmek is-
tediğinde vücut sıcaklığını düşürerek
havadaki su buhanni suya dönüştürür
ve iper
II. örnek : Soguk havada gezerken sıcak bir or-
tama girdiğinizde gözlük camianncz
buğulanır.
Il örnek: Sicak havalarda esnaflar serinlemek
için magaza Önlerini sularlar, ortam az
da olsa serinler.
Yoğunlaşmayı örneklerle desteklemek isteyen
Mahir öğretmenin hangi örnekleri vermesi uy-
gundur?
A) Yalniz !
G) I ve II
B) I ve 11
D) Il ve III

18. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı haldeg. simi Ornekleri verilmiştir. Lörnek : Çolböcegi colde yaşar. Su içmek is- tediğinde vücut sıcaklığını düşürerek havadaki su buhanni suya dönüştürür ve iper II. örnek : Soguk havada gezerken sıcak bir or- tama girdiğinizde gözlük camianncz buğulanır. Il örnek: Sicak havalarda esnaflar serinlemek için magaza Önlerini sularlar, ortam az da olsa serinler. Yoğunlaşmayı örneklerle desteklemek isteyen Mahir öğretmenin hangi örnekleri vermesi uy- gundur? A) Yalniz ! G) I ve II B) I ve 11 D) Il ve III

Maddenin Isı ile Etkileşimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster