Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Soruları

Saf Madde ve Karışımlar
Havalandırma
9.
Dinlendirme
Pompalama
Depo 1
Süzme
Çöktürme
Klorlama
Depo II
Pompalama
Yukarıdaki şekilde suyun temizlenmesi işleminin safhalan sırası ile gösterilmiştir. Su önce büyük depolarda bir
süre bekletilir. Buna dinlendirme

Ortaokul Fen Bilgisi

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Saf Madde ve Karışımlar Havalandırma 9. Dinlendirme Pompalama Depo 1 Süzme Çöktürme Klorlama Depo II Pompalama Yukarıdaki şekilde suyun temizlenmesi işleminin safhalan sırası ile gösterilmiştir. Su önce büyük depolarda bir süre bekletilir. Buna dinlendirme denir. Dinlendirme sırasında suyun içindeki iritaneli maddeler ve tortular çökerek sudan ayrılır. Suyun içindeki kötü koku veren gazlar da havalandırma işlemi ile sudan uzaklaştırılır. Bu sırada su şelale gibi bir setten akitilir ya da fiskiye şeklinde havaya püskürtülür. Dinlendirilmiş ve havalandırılmış suyun kimyasal çöktürücü maddelerle etkileşime girmesi sağlanır ve sudaki en küçük partiküller bile çöker. Su süzülerek bulanıklığı giderilir. Ancak, su henüz içilebilir durumda değildir. Süzülmüş suya belli oranda klor katilir. Bu oranın fazla olmaması önem taşır. Mikroplardan anındınmış su, şehre dağıtılır. Buna göre, şehir sularının artılması için gerçekleştirilen işlemlerle ilgili, Dinlendirme havuzunda heterojen kansim bulunur. Suyu havalandırmanın amacı in taneli maddelerin ve tortularin sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Banu Korm Su şehre dağıtılmadan önce suya bir miktar klor eklenir. Suyun kimyasal çökturucu maddelerle etkileşime girmesi mikroplann uzaklaştinimasını sağlar. Uras Ellz hangi öğrencilerin açıklaması doğrudur? A) Yalnız Uras B) Banu ve Uras C) Kerem ve Eliz D) Uras, Kerem ve Eliz 166

VE KİMYASAL TEPKİMELER
10. Ellerimizi sadece suyla
yıkadığımızda kirlerin
bir kısmı uzaklaşsa da
su molekülleri, yağ ve
benzeri kirleri çöze-
mediği için ellerimiz
tam anlamıyla temiz-
lenmiş sayılmaz. Ellerimizi yıkarken sabun kul-
lanarak yağ ve benzeri

Ortaokul Fen Bilgisi

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

VE KİMYASAL TEPKİMELER 10. Ellerimizi sadece suyla yıkadığımızda kirlerin bir kısmı uzaklaşsa da su molekülleri, yağ ve benzeri kirleri çöze- mediği için ellerimiz tam anlamıyla temiz- lenmiş sayılmaz. Ellerimizi yıkarken sabun kul- lanarak yağ ve benzeri kirleri çözüp onların ell- mizden uzaklaşması sağlanır. Verilen araştırma kesitinde sabunun kiri çöz- mesinin fiziksel değişim olduğu yorumunu yapmak için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenmelidir? A) Elimizi sabunla yıkama sonunda uzaklaşan kirlerin toplam molekül sayısı ile yıkamadan önceki maddenin molekül sayısı eşittir. B) Sabun ile yağ moleküllerinin etkileşimi sonun- da oluşan yeni maddeler elimizi temizlemiştir. C) Elimizi sabun ile yıkama sonunda uzaklaşan kirlerin madde yapısı, yıkamadan önceki kirle- rin madde yapısı ile aynıdır. D) Sabun ile kirler arasında bağ kırılması ve bağ oluşumu olayları gerçekleşir. 11. Kimyasal olaylar, elementlerin birbirleriyle etkileşi- mi sonunda meydana gelen olaylardandır. Bu olaylar neticesinde kimyasal özellikleri farklı yeni maddeler meydana gelir. Çevredeki olaylara dikkat edildiğinde binlerce kimyasal olayın olduğu görülür. Örneğin yanma, çürüme ve mayalanma gibi olay- lar kimyasal olaylardır. Bu kimyasal olayların her biri ayrı ayrı tepkimelerle ifade edilir. Bu tepkimeler- de kullanılan maddeler “girenler" olarak adlandırı- lirken tepkime sonucu oluşan maddeler "ürünler" olarak adlandırılır. Bu tepkimelerde atom cinsi ve sayısı değişmezken molekül sayısı değişebilir. Kimyasal tepkimeler ile ilgili verilen bu bilgi- lere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Kimyasal tepkimeler sonunda yeni maddeler oluşur. B) Tepkimeye giren maddelerin kimyasal özel- likleri değişir. C) Kimyasal tepkimeler sonunda yeni atomlar oluşur. D) Yanma, çürüme gibi olaylar sonunda yeni maddeler meydana gelir.

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE