Soru:

16. Teleskoplar; cisimlerin görüntülerini büyüten, zayıf ışıkları alabilen ve bu sayede çok uzakta bulunan ya da gözle göremeyec

16. Teleskoplar; cisimlerin görüntülerini büyüten, zayıf ışıkları alabilen ve bu sayede çok uzakta bulunan ya
da gözle göremeyeceğimiz kadar küçük cisimleri incelememize yarayan araçlardır. Teleskoplar, optik
teleskop ve radyo teleskop olarak sınıflandırılabilir. Optik teleskoplar da aynalı ve mercekli teleskoplar
olarak ikiye ayrılır. Aynalı teleskoplarda işığı toplayan aynalar, mercekli teleskoplarda ise ışığı kıran mer-
cekler kullanılır. Hubble Uzay Teleskobu aynalı bir teleskoptur. Diğer yandan yıldızlardan yayılan radyo
dalgalarını algılayabilen teleskoplara radyo teleskopları denir. Bu teleskoplar uzaydan gelen radyo dal-
galarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü elde eder.
Teleskoplarla ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Optik teleskoplarda görünür ışık kullanılırken radyo teleskoplarında görünür ışık kullanılmaz.
By Aynali teleskoplar atmosfer dışında da kullanılabilirken, radyo teleskoplar sadece yeryüzünde kulla-
nilir.
Optik teleskoplarla uzaydaki gök cisimlerinden gelen ışık sayesinde görüntü elde edilir.
D) Radyo teleskopları ile gök cisimlerinden algılanan dalgalar sayesinde görüntü elde edilir.
21
7. Sinif Kurumsal Deneme Sınavi - 1

16. Teleskoplar; cisimlerin görüntülerini büyüten, zayıf ışıkları alabilen ve bu sayede çok uzakta bulunan ya da gözle göremeyeceğimiz kadar küçük cisimleri incelememize yarayan araçlardır. Teleskoplar, optik teleskop ve radyo teleskop olarak sınıflandırılabilir. Optik teleskoplar da aynalı ve mercekli teleskoplar olarak ikiye ayrılır. Aynalı teleskoplarda işığı toplayan aynalar, mercekli teleskoplarda ise ışığı kıran mer- cekler kullanılır. Hubble Uzay Teleskobu aynalı bir teleskoptur. Diğer yandan yıldızlardan yayılan radyo dalgalarını algılayabilen teleskoplara radyo teleskopları denir. Bu teleskoplar uzaydan gelen radyo dal- galarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü elde eder. Teleskoplarla ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Optik teleskoplarda görünür ışık kullanılırken radyo teleskoplarında görünür ışık kullanılmaz. By Aynali teleskoplar atmosfer dışında da kullanılabilirken, radyo teleskoplar sadece yeryüzünde kulla- nilir. Optik teleskoplarla uzaydaki gök cisimlerinden gelen ışık sayesinde görüntü elde edilir. D) Radyo teleskopları ile gök cisimlerinden algılanan dalgalar sayesinde görüntü elde edilir. 21 7. Sinif Kurumsal Deneme Sınavi - 1

Işığın Yayılması ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster