Soru:

VRO HIZ YAYINLARI ** Apadidelki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi göst

VRO
HIZ YAYINLARI
** Apadidelki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi göstermek-
Çaprazlanan bezelyeler
Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler,
Aax Aa
Aa x aa
LAA x aa
genotiplerinden hangilerine sahip olabilir?
Il ve III
Yalnız
B) I ve II
pill ve III
2219

VRO HIZ YAYINLARI ** Apadidelki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi göstermek- Çaprazlanan bezelyeler Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler, Aax Aa Aa x aa LAA x aa genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? Il ve III Yalnız B) I ve II pill ve III 2219

DNA ve Genetik Kod ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster