Soru:

UNITEZ 4. DNA molekülünden bir kesit aşağıdaki gibi gös- terilmiştir . 2 5 1 3 Kesitte 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilen yapılar il

UNITEZ
4. DNA molekülünden bir kesit aşağıdaki gibi gös-
terilmiştir
.
2
5
1
3
Kesitte 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilen yapılar ile
ilgili;
1. 1. yapı fosfattır, 2. yapi deoksiriboz şekeridir.
II. 5. adenin, 2. timin organik bazie
III. 3. yapı guanin, 4. yapı deoksiriboz şekeridir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Byt vett
C) II ve III
D), Hve the

UNITEZ 4. DNA molekülünden bir kesit aşağıdaki gibi gös- terilmiştir . 2 5 1 3 Kesitte 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilen yapılar ile ilgili; 1. 1. yapı fosfattır, 2. yapi deoksiriboz şekeridir. II. 5. adenin, 2. timin organik bazie III. 3. yapı guanin, 4. yapı deoksiriboz şekeridir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II Byt vett C) II ve III D), Hve the

DNA ve Genetik Kod ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
DNA ve Genetik kod
ONA VE GENETIK KOD
BSV
von
OR
BECERI TEMELLI DENEY SORULARI
1. Fen Billeder ogretmen arencilerine DNA ve Genetk kod Ünitesini anlatırken asagidaki deneyi yapıyor.
2. AY
Et
MALZEMELER
- Citek
•
Kolonya
için
DÜZENEGIN VAPILISI
1 Citegl, ka

Ortaokul Fen Bilgisi

DNA ve Genetik Kod Soru Çözümü

DNA ve Genetik kod ONA VE GENETIK KOD BSV von OR BECERI TEMELLI DENEY SORULARI 1. Fen Billeder ogretmen arencilerine DNA ve Genetk kod Ünitesini anlatırken asagidaki deneyi yapıyor. 2. AY Et MALZEMELER - Citek • Kolonya için DÜZENEGIN VAPILISI 1 Citegl, katili dolap posetinin içerisine koyalım ve parmaklarımızla püre haline getirelim. 2. Yanm su bardagi suya iki çay kaşığı bulasik deterjanı ve yanm cay kaşığı tuz ilave edelim, karıştıralım ve çözelti elde edelim Elde ettiğimiz çözeltinin yarısını citek püresine ilave edelim ve elimiz yardı miyla posete baski uygulayalım Sürgec lcgidin huniye geçirelim ve hazırladığımız çözeltiyi süzgeç kağıdına do kelim ve çözeltinin bardaga süzülmesini sağlayalım. 5 Bardakta biriken sivi ile eşit miktarda kolonyayı bardaga ekleyelim ve bekle- yetim Hazırladığımız karışım içinde beyaz köpüksü yarı seffaf sümüksu ve ipliksi yapi atas yardımıyla alinir ve mikroskopta incelenir, Cam Bardak Cam Kase Tuz Bulasik deterjani Süzgeç kagid Kilitli dolap poseti • Atas | Cay May 101 Huni E 3. Ogretmenin hazırlamış olduğu sümüksa ve ipliksi yapı mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki görüntüye ulaşılmıştır Mikroskopta elde edilen görüntü Mikroskopta elde edilen görüntüyle ilgili 1 Çift zincirli sarmal yapılı hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal olayian yönetic II. Üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunur III. Bölünme sırasında kisalip kalınlaşarak etrafına özel bir protein kilit geçirilir ve kromozom adı verilen yapıya dönüşa IV. Hücre bölünmesi olayı gerçekleşirken kendini eşler ve gelecek nesillere genetik bilgileri aktant verilen ifadelerden hangileri dogrudur? A) Ivet B) Il ve IV C) I, II ve II D) I, II, III ve IV

2.
Aralarında kan bağı bulunan kişilerin evlenmesine akraba evliliği denir.
Akraba olan bireyler kalitsal hastalığı olan ortak atasından hastalık genini almış olabilirler.
> Hastalık genleri genellikle yeni kuşağa çekinik genlerle aktarılır.
► Dolayısıyla

Ortaokul Fen Bilgisi

DNA ve Genetik Kod Soru Çözümü

2. Aralarında kan bağı bulunan kişilerin evlenmesine akraba evliliği denir. Akraba olan bireyler kalitsal hastalığı olan ortak atasından hastalık genini almış olabilirler. > Hastalık genleri genellikle yeni kuşağa çekinik genlerle aktarılır. ► Dolayısıyla bu bireylerin evlenmesiyle oluşacak yavrularında çekinik genlerin bir araya gelme olasılığı yük- sek olacağından hastalığın oluşma ihtimali artar. Bu nedenle akraba evliliğinin kalitsal hastalıkların görülme ihtimalini artırdığı söylenebilir. manlar tarafından önerilmektedir. Yakın akraba evliliklerinden uzak durulması, yapılması halinde ise genetik tarama testlerinin yapılması uz- Çekinik genle taşınan kalıtsal bir hastalığa ilişkin farklı genotiplerle ilgili açıklamalar verilmiştir. AA : Sağlıklı birey. Aa : Taşıyıcı birey. aa : Hasta birey. Aşağıdaki soyağacında bir ailedeki bireylerin yukarıda verilen kalıtsal hastalık ile ilgili genotipleri verilmiştir. aa AA Ömer Fatma AA Aa Aa AA Mert Sultan Yunus Emre Melek AA Aa Aa AA Aa Yusuf Eren Ecem Efe Ege Yukarıda verilen bilgiler ve soyağacına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AT Şemadaki evli çiftlerden sadece birisinde hastalık geni bulunduğu için evli bireylerin çocukları hasta olma- miştir. B) Eren ve Ecem'in büyüdüklerinde evlenmesi akraba evliliğine örnek olarak verilebilir. C) Şemadaki bireylerden Yunus Emre ve Melek'in akraba evliliği yaptığı söylenebilir. Eren ve Ecem'in yapacağı evlilikte çocuklarının hasta olma ihtimali %25'tir. 2286 9 Diğer Sayfaya Geçiniz