Soru:

Player pent on near Banget Abediaman baru mini bibime de bani Mb nu sporty a cestovanian tan binatae vaheula me dy Vi w Buna gor

Player pent on near Banget
Abediaman baru
mini bibime de bani Mb
nu sporty a cestovanian tan binatae vaheula
me dy
Vi
w
Buna gore balmstede okupacak yavruların tahot hapendekerden hangisi semas?
A
wie
He
Ya
retmen na die hos en kinderetetemek için anita ar rektorite pillar getiriyor. Daha
DNA modelini tataya yaratiyor
100X
Bunita getirdil pullon
niet
20 let
Ogrencisi Arhan'ın bu pullar kullanarak en fazla sayıda nükleotiti olan bir ONA molekoloyo
istiyor
buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aradakilerden hangisi gibi olursadogru modellen
apmi olur?
13)
Two
ador
4 adet
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
adet
Radet
be
6 lat
2 adet
3 adet
16
RT VAVRANI
Denemelen

Player pent on near Banget Abediaman baru mini bibime de bani Mb nu sporty a cestovanian tan binatae vaheula me dy Vi w Buna gore balmstede okupacak yavruların tahot hapendekerden hangisi semas? A wie He Ya retmen na die hos en kinderetetemek için anita ar rektorite pillar getiriyor. Daha DNA modelini tataya yaratiyor 100X Bunita getirdil pullon niet 20 let Ogrencisi Arhan'ın bu pullar kullanarak en fazla sayıda nükleotiti olan bir ONA molekoloyo istiyor buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aradakilerden hangisi gibi olursadogru modellen apmi olur? 13) Two ador 4 adet 1 adet 2 adet 1 adet 2 adet adet Radet be 6 lat 2 adet 3 adet 16 RT VAVRANI Denemelen

DNA ve Genetik Kod ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster