Soru:

4 Deneme >> 7. Aşağıda DNA'nin kendini sağlıklı şekilde eşlemesi olayını gösteren model verilmiştir. Fosfat Organik baz Şeker (P

4
Deneme >>
7. Aşağıda DNA'nin kendini sağlıklı şekilde eşlemesi olayını gösteren model verilmiştir.
Fosfat
Organik
baz
Şeker
(P
(P
K zinciri
13Ć
L zinciri
(P
(P
2 HK
P
(P
-45
P
(P
G C
K zinciri
P
M zinciri
(P
N zinciri
P
L zinciri
(P
P
P
(P
HHI
64
(P
HIG
P
P
(P
(P
P
(P
(P
AHT
IGHCL
(P
HH
DNA 1
DNA 2
Verilen model ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adenin bazı "5", timin bazı "4" ile temsil edilmektedir.
BY DNA 1'de adenin ve timin organik bazlarından birer tane bulunur.
C) DNA 2'de sitozin ve guanin organik bazlarından üçer tane bulunur.
D) K zincirindeki guanin organik bazı sayısı, N zincirindeki guanin organik bazı sayısına eşittir.

4 Deneme >> 7. Aşağıda DNA'nin kendini sağlıklı şekilde eşlemesi olayını gösteren model verilmiştir. Fosfat Organik baz Şeker (P (P K zinciri 13Ć L zinciri (P (P 2 HK P (P -45 P (P G C K zinciri P M zinciri (P N zinciri P L zinciri (P P P (P HHI 64 (P HIG P P (P (P P (P (P AHT IGHCL (P HH DNA 1 DNA 2 Verilen model ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Adenin bazı "5", timin bazı "4" ile temsil edilmektedir. BY DNA 1'de adenin ve timin organik bazlarından birer tane bulunur. C) DNA 2'de sitozin ve guanin organik bazlarından üçer tane bulunur. D) K zincirindeki guanin organik bazı sayısı, N zincirindeki guanin organik bazı sayısına eşittir.

DNA ve Genetik Kod ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster