Canlılar Dünyası Soruları

Şampiyonlar Karması
Venüs Sinek Kapan veya Böcekkapan bitkisi,
sulak alanlarda yetişen, böcek ve örümcekgil-
ler ile beslenen bir bitki türüdür. Çok yıllık bir
bitki olan sinekkapan, etçil bir bitkidir. Dikenli
yapraklarını kapatarak yaprağın üzerinde bu-

Ortaokul Fen Bilgisi

Canlılar Dünyası Soru Çözümü

Şampiyonlar Karması Venüs Sinek Kapan veya Böcekkapan bitkisi, sulak alanlarda yetişen, böcek ve örümcekgil- ler ile beslenen bir bitki türüdür. Çok yıllık bir bitki olan sinekkapan, etçil bir bitkidir. Dikenli yapraklarını kapatarak yaprağın üzerinde bu- lunan avını sıkıştırır. Sinek Kapan bitkisi mine- rallerden arınmış bir bölgede yaşar. Bundan dolayı azot ihtiyacını yakaladığı sinek ve bö- ceklerden karşılar. Diğer besin ihtiyaçlarını ise fotosentez yolu ile karşılar. Bitkinin kapanı yalnızca üç defa tuzak kurabilir ve bitki bu yüzden büyük avları tercih eder. Kapa- nın kapanma hızı, nem miktarı, ışık, avın boyutu ve genel yetişme koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Yaprak üzerindeki avın kaçmak için çırpınma hareketi, bitkinin avını daha kolay sindirmesine yardımcı olur. Yaprağın üzerinde bulunan çok sayıda küçük salgı bezi, asitli bir öz su salgılar. Bu SIVI, böceği öldürerek yumuşak kısımlarını eritir, bitki bu erime ürününü soğurur ve tuzak birkaç hafta sonra tekrar açılır. Yağmur damlaları kapanı tetiklemez. Yanlışlıkla kapanan kapanlar yaklaşık yarım saatte açılır. Buna göre bu bitki ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılabilir? A) Yaşadığı bölgede besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde gelişmesi modifikasyon olarak açıklanabilir. Sinekkapan bitkisinin avını yakalaması için geliştirdiği tüm özellikler kalıtsaldır. Adaptasyon, anlatıl mus. C) Avını yakaladıktan sonraki sindirim aşamalarını gerçekleştirebilmesi, genlerinin işleyişinin değişmesi sayesindedir. Shot D) Bitkinin avlern yağmur damlalarından ayırt edip yağmurdan etkilenmemesi doğal seçilimdir.

8 cm 3 cm
C= 10 + 6 = 16 cm
5 cm (2 x 5).(2x)
0 12
Işaretleyelim.
alanı D) Aşağıdaki soruların doğru ceva
13
IN a
C+5+5+3+3= 16 cm
DXV
00730399
11 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Türkiye'de pek çok tür sebze yetiş-
mektedir.
5) Sebzeler her

Ortaokul Fen Bilgisi

Canlılar Dünyası Soru Çözümü

8 cm 3 cm C= 10 + 6 = 16 cm 5 cm (2 x 5).(2x) 0 12 Işaretleyelim. alanı D) Aşağıdaki soruların doğru ceva 13 IN a C+5+5+3+3= 16 cm DXV 00730399 11 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de pek çok tür sebze yetiş- mektedir. 5) Sebzeler her iklimde yetişir. O Sebzelerin yetişmesi için sulama yap- mak ve yoğun emek vermek gerekir. 2) Tropikal bölge meyvesidir. Yetişme- si için yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir. Bu ve açıklamaya göre sözü edilen mey- nerede yetişebilir? Alçel, Antalya ve Hatay'da 1) Erzurum, Kars ve Iğdır'da Ankara, Eskişehir ve Bolu'da 3] TEST - 35 41 lliman iklim bitkisiyim. . Özellikle Ordu. Giresun ve Trabzon'da yetişirim. Don olayı ve yaz kuraklı- ğından etkilenirim. Kendini tanıtan bu meyve hangisidir? AJ 0 KOŞULLARNI ÖĞRENELİN biber, domates bakla, turp kabak, patlican pazi, havuç kereviz, lahana fasulye, bamya Yukarıdaki tabloda kaç numaralı sa- tirda yanlış bilgi verilmiştir? 701 8) 2 03 5) Kasım ayıydı. An- nemle bahçede domates yetiştir- meye karar ver- dik. Toprağı ha- zırladık. Domates tohumlarını ektik. Arada sulamasını yaptık. Fakat domates fideleri bir türlü topraktan çıkmadı. Ayşe'nin açıklamasından yola çıkarak yaşadıkları durum hakkında hangisi söylenemez? A) Domatesin yetişmesi için sıcak iklim gereklidir. Kasım ay, domates yetiştirmek için uygun bir ay değildir. Domatesi bahçede değil, tarlada yetiştirmeleri gerekirdi.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE