Soru:

Temsili madde yapısı verilen bir odun aşağıdaki gih parçalara ayrılıyor. 2) 3 Gerçekleşen işlem ile ilgili aşağıda yapılan yo- r

Temsili madde yapısı verilen bir odun aşağıdaki gih
parçalara ayrılıyor.
2)
3
Gerçekleşen işlem ile ilgili aşağıda yapılan yo-
rumlardan hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 numaralı odun parçalarının iç yapısı birbi-
riyle aynıdır.
B) 3 numaralı odun parçası, yeni bir madde oluşu-
mudur.
C) Bir maddenin küçük parçalara ayrılması, iç yapı-
sinda değişimlere yol açmayabilir.
D) Odun parçalarının büyüklüklerinin farklı olması,
dış görünüşünü etkilemiştir.
12

Temsili madde yapısı verilen bir odun aşağıdaki gih parçalara ayrılıyor. 2) 3 Gerçekleşen işlem ile ilgili aşağıda yapılan yo- rumlardan hangisi yanlıştır? A) 1 ve 2 numaralı odun parçalarının iç yapısı birbi- riyle aynıdır. B) 3 numaralı odun parçası, yeni bir madde oluşu- mudur. C) Bir maddenin küçük parçalara ayrılması, iç yapı- sinda değişimlere yol açmayabilir. D) Odun parçalarının büyüklüklerinin farklı olması, dış görünüşünü etkilemiştir. 12

Besin Zinciri ve Enerji Akışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster