Soru:

3 2 Yukarıdaki vinçte 1. bölüm ileri ve geri hareket ederek, 2. bölüm yükü daha küçük kuvvetle yukarı kaldırara 3. bölüm ise ken

3
2
Yukarıdaki vinçte 1. bölüm ileri ve geri hareket ederek, 2. bölüm yükü daha küçük kuvvetle yukarı kaldırara
3. bölüm ise kendi ekseninde dönerek yükü istenilen yere taşımaktadır.
Buna göre, verilen vinç düzeneğinde aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur?
C) Çıkrık
D) Makara
A) Kaldıraç
B) Eğik düzlem

3 2 Yukarıdaki vinçte 1. bölüm ileri ve geri hareket ederek, 2. bölüm yükü daha küçük kuvvetle yukarı kaldırara 3. bölüm ise kendi ekseninde dönerek yükü istenilen yere taşımaktadır. Buna göre, verilen vinç düzeneğinde aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur? C) Çıkrık D) Makara A) Kaldıraç B) Eğik düzlem

Besin Zinciri ve Enerji Akışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Bir araştırmacı, üç ayn deney düzeneğine özdeş bitkiler yerleştirerek bitkilerin üzerindeki saydam cam tüplere
farklı miktarlarda ozon gazı dolduruyor. Bitkileri zararlı ultraviyole işınlar üreten işık kaynakları ile aydınlatıyor.
Bitkilere yaşaması için g

Ortaokul Fen Bilgisi

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Soru Çözümü

Bir araştırmacı, üç ayn deney düzeneğine özdeş bitkiler yerleştirerek bitkilerin üzerindeki saydam cam tüplere farklı miktarlarda ozon gazı dolduruyor. Bitkileri zararlı ultraviyole işınlar üreten işık kaynakları ile aydınlatıyor. Bitkilere yaşaması için gereken şartları eşit süreler sağlayarak bitkilerdeki değişimleri gözlemliyor. Ultraviyole ışınlar içeren ışık işinlari Ultraviyole işinlar içeren işık ışınlan Ultraviyole işinlar içeren Ultraviyole ışınlar içeren işık işinlan Işık ışınlan 2 litre ozon gazi Cam tüp Boşluk Cam tüp Bitki oldu. Bilki oldu. Ultraviyole ışınlar içeren Ultraviyole işinlar içeren ışık işinlan ışık işinlan 7 6 litre ozon gazı Cam top Bitki gelişimine devam etti. Araştırmacı deney düzeneklerindeki gözlemlerine göre; 1. Ultraviyole ışınlar bitkilerin gelişimini olumsuz etkilediği için Güneş'ten gelen ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasının engellenmesi gerekmektedir. II. Ozon tabakasındaki ozon gazı yoğunluğunun azalması yeryüzüne ulaşan zararlı işın miktarını artırdığı için ozon tabakasının belli bir yoğunluğun üzerinde olması gerekir. III. Bazı gazlar ozon tabakasını seyreltir ve zararlı ışınların yeryüzüne daha fazla ulaşmasına sebep olduğu için bu gazların kullanımı azaltılmalıdır. sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) Il ve III D) I, II ve III