Soru:

13. Organik bileşikler çürürken ortama metan gazı salınır. Bu gaz yakıt olarak kullanılabilir. Bu şekilde termik santrallerde el

13.
Organik bileşikler çürürken
ortama metan gazı salınır. Bu
gaz yakıt olarak kullanılabilir.
Bu şekilde termik santrallerde
elektrik enerjisi üretilebilir.
i
Mehmet Öğretmen'in ifadesinde belirttiği şekil-
de elektrik üretmek için aşağıdaki atık türlerin-
den hangisi kullanılmalıdır?
A) Kâğıt atıklar
B) Metal atıklar
C) Meyve ve sebze kalıntıları
D) Plastik atıklar

13. Organik bileşikler çürürken ortama metan gazı salınır. Bu gaz yakıt olarak kullanılabilir. Bu şekilde termik santrallerde elektrik enerjisi üretilebilir. i Mehmet Öğretmen'in ifadesinde belirttiği şekil- de elektrik üretmek için aşağıdaki atık türlerin- den hangisi kullanılmalıdır? A) Kâğıt atıklar B) Metal atıklar C) Meyve ve sebze kalıntıları D) Plastik atıklar

Besin Zinciri ve Enerji Akışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster