Soru:

sde savaşı T Umrü A 1920 gore, menistan) Anadolu'da "ye karsi han He shni geçecek - Kurtulus Erme ✓ Doğu Anado devleti kurmak Er

sde
savaşı T
Umrü A
1920
gore,
menistan)
Anadolu'da
"ye karsi
han
He
shni
geçecek
-
Kurtulus
Erme
✓ Doğu Anado
devleti kurmak
Ermenilerle TBA
yar
FEN BİLİMLERİ
20. Asit ve baz çözeltilerine belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin aldığı renkler tabloda verilmiştir.
Asit çözeltisi Baz çözeltisi
Belirteç
Metil oranj
Fenolftalein
Kirmizi
Sari
Renksiz
Kırmızı
Biri asit diğeri baz olduğu bilinen K ve L çözeltilerine şekildeki gibi belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin
rengi kırmızı oluyor.
Metil oranj
Fenolftalein
w
583
r
K çözeltisi
L çözeltisi
Daha sonra K çözeltisinin yarısı L çözeltisine ilave edildiğinde L çözeltisinin pH değeri nasıl değişir?
A) APH
B)
C) pH
D) APH
pH
7
7
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman

sde savaşı T Umrü A 1920 gore, menistan) Anadolu'da "ye karsi han He shni geçecek - Kurtulus Erme ✓ Doğu Anado devleti kurmak Ermenilerle TBA yar FEN BİLİMLERİ 20. Asit ve baz çözeltilerine belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin aldığı renkler tabloda verilmiştir. Asit çözeltisi Baz çözeltisi Belirteç Metil oranj Fenolftalein Kirmizi Sari Renksiz Kırmızı Biri asit diğeri baz olduğu bilinen K ve L çözeltilerine şekildeki gibi belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin rengi kırmızı oluyor. Metil oranj Fenolftalein w 583 r K çözeltisi L çözeltisi Daha sonra K çözeltisinin yarısı L çözeltisine ilave edildiğinde L çözeltisinin pH değeri nasıl değişir? A) APH B) C) pH D) APH pH 7 7 Zaman Zaman Zaman Zaman

Asitler ve Bazlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster