Soru:

eltisi Y Çözeltisi za Pekiştiren Feltilerinin bulunduğu kaplan asit baz ve tuz oldu bili uz turnusol kağıdı batu Eaptaki çözelti

eltisi
Y Çözeltisi
za
Pekiştiren
Feltilerinin bulunduğu kaplan
asit baz ve tuz oldu bili
uz turnusol kağıdı batu
Eaptaki çözeltide renk de
çözeltide mavi renk de
ur.
tir.
ASİTLER VE BAZLARI
Y ve Z çözeltileri alasa
gisindeki gibi olabilir
Y Çözeltisi
Z Çöze
Baz
Te
Asit
Tuz
içlerinde K, L ve M maddelerinin sulu çözeltilerinin bulunduğu sıvılarla ördeş devre eleman-
lan kullanılarak şekillerdeki düzenekler kurulmuştur. K ve kaplanına bağlı devrelerdeki am-
puller işık verirken, M'deki ampul işık vermemiştir.
Buna göre maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K maddesinin sulu çözeltisinin tadi ekşi olabilir
B) L maddesinin sulu çözeltisi ele kayganlik hissi verir.
C) M maddesi saf su olabilir, içine bir miktar tuz ilave edilirse ampul ışık verebilir
DJ M maddesinin bulunduğu kap kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
Asit
Baz
Tuz
Baz

eltisi Y Çözeltisi za Pekiştiren Feltilerinin bulunduğu kaplan asit baz ve tuz oldu bili uz turnusol kağıdı batu Eaptaki çözeltide renk de çözeltide mavi renk de ur. tir. ASİTLER VE BAZLARI Y ve Z çözeltileri alasa gisindeki gibi olabilir Y Çözeltisi Z Çöze Baz Te Asit Tuz içlerinde K, L ve M maddelerinin sulu çözeltilerinin bulunduğu sıvılarla ördeş devre eleman- lan kullanılarak şekillerdeki düzenekler kurulmuştur. K ve kaplanına bağlı devrelerdeki am- puller işık verirken, M'deki ampul işık vermemiştir. Buna göre maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K maddesinin sulu çözeltisinin tadi ekşi olabilir B) L maddesinin sulu çözeltisi ele kayganlik hissi verir. C) M maddesi saf su olabilir, içine bir miktar tuz ilave edilirse ampul ışık verebilir DJ M maddesinin bulunduğu kap kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir. Asit Baz Tuz Baz

Asitler ve Bazlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster