Soru:

C). Il ve Ill. DY, 11 ve 1 Metil oranj, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk alan bir belirteçtir. hizi lahana suyu m

C). Il ve Ill.
DY, 11 ve 1
Metil oranj, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk alan bir belirteçtir.
hizi lahana suyu
mavi, bazikliğin
P. R ve S kaplarıyla oluşturulan aşağıdaki düzenekteki kapların.birinde acit, birinde baz, birinde de metil
oranj bulunmaktadır.
P
R
36
Bys
12
13
S
er aşağıdaki-
1 numaralı musluk açılınca R kabındaki sivinin rengi kırmızı olduğuna göre,
1. S kabındaki Siviya dokunulursa ele kayganlik hissi verdiği görülür.
II. P kabındaki sivi metil oranjdır.
III. 2 numaralı musluk açıldığında S kabındaki sıvının rengi sarıya dönüşürken, 3 numaralı musluk açıl-
dığında renk değişimi olmaz.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I, II ve III.
C) II ve III.
A) Yalnız I.
129
Kafa Dengi
B) I ve II.
Challenger Fen Bilimleri

C). Il ve Ill. DY, 11 ve 1 Metil oranj, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk alan bir belirteçtir. hizi lahana suyu mavi, bazikliğin P. R ve S kaplarıyla oluşturulan aşağıdaki düzenekteki kapların.birinde acit, birinde baz, birinde de metil oranj bulunmaktadır. P R 36 Bys 12 13 S er aşağıdaki- 1 numaralı musluk açılınca R kabındaki sivinin rengi kırmızı olduğuna göre, 1. S kabındaki Siviya dokunulursa ele kayganlik hissi verdiği görülür. II. P kabındaki sivi metil oranjdır. III. 2 numaralı musluk açıldığında S kabındaki sıvının rengi sarıya dönüşürken, 3 numaralı musluk açıl- dığında renk değişimi olmaz. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? D) I, II ve III. C) II ve III. A) Yalnız I. 129 Kafa Dengi B) I ve II. Challenger Fen Bilimleri

Asitler ve Bazlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster