Soru:

14 URTER MEGEVENUS 46. Luminol, uygun şartlarda bazik bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar. Polisler yüzeylerde kan olup olmadı

14 URTER MEGEVENUS
46. Luminol, uygun şartlarda bazik bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar.
Polisler yüzeylerde kan olup olmadığı anlamak için luminol püskürtörler. Aşağıdaki görselde karanlık bir ortamda yapi-
lan buna ait bir uygulama yer almaktadır.
Yüzeye luminol Sivisi sikilin
LUMINOL
Kan
Paskortme işleminden sonra
üzerinde mavi kisimlar görülen yüzey
Temiz görünen yüzey
Bu olaydan yola çıkarak,
1. Luminol doğal asit-baz ayraçlanndan bir tanesidir.
11. Kandaki OH iyonu sayısı H* iyonu sayısından fazladır.
III. Luminol hortakal suyu lekesiyle etkileşime girdiğinde kırmızı ışık yayar
çıkarımlarından hangileri yapılır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Il ve III
D) , II ve III

14 URTER MEGEVENUS 46. Luminol, uygun şartlarda bazik bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar. Polisler yüzeylerde kan olup olmadığı anlamak için luminol püskürtörler. Aşağıdaki görselde karanlık bir ortamda yapi- lan buna ait bir uygulama yer almaktadır. Yüzeye luminol Sivisi sikilin LUMINOL Kan Paskortme işleminden sonra üzerinde mavi kisimlar görülen yüzey Temiz görünen yüzey Bu olaydan yola çıkarak, 1. Luminol doğal asit-baz ayraçlanndan bir tanesidir. 11. Kandaki OH iyonu sayısı H* iyonu sayısından fazladır. III. Luminol hortakal suyu lekesiyle etkileşime girdiğinde kırmızı ışık yayar çıkarımlarından hangileri yapılır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Il ve III D) , II ve III

Asitler ve Bazlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
S
R
Z
D
c
G
20. Asit ve bazların, doğal belirteç olarak kullanılan kumzahana suyu. Ozum suyu ve demlenmis say üzerinde
oluşturduğu renk değişimini gözlemlemek üzere aşağıdaki deney gerçekleştiriliyor
ETKINLIGIN AMACI:
Asit ve bazlan bazı maddelerin rengini

Ortaokul Fen Bilgisi

Asitler ve Bazlar Soru Çözümü

S R Z D c G 20. Asit ve bazların, doğal belirteç olarak kullanılan kumzahana suyu. Ozum suyu ve demlenmis say üzerinde oluşturduğu renk değişimini gözlemlemek üzere aşağıdaki deney gerçekleştiriliyor ETKINLIGIN AMACI: Asit ve bazlan bazı maddelerin rengini degistirdiğini gözlemlemek ARAÇ VE GEREÇLER: - Demlenmiş çay 1100 mL) . Maydanoz (100 g) - Sirke Sivi sabun - Krmilahana (100 g) -6 adet özdeskap ETKINLIK BASAMAKLARI 1. Demlenmis caydan iki farklı kaba 100'er mL konur. 2. Su içinde sitilarak hazırlanmış maydanoz suyu iki faki kaba 100'er ml konur 3. Su içinde ısıtılarak hazırlanmış kırmızılahana suyu iki fakli kaba 100 ml konur 4. Demlenmiş çay, uzum ve kırmızılahana sulanı bulunan kaplardan birine sirke birine de sivi sabun damlatılarak renk değişikliği gözlenir. DENEYİN SONUCU: Demlenmiş çay Maydanoz suyu Kırmızılahana suyu DAMLATILAN MADDEYE GÖRE RENK DEĞİŞİMİ Sirke damlatıldığında Sabun damlatıldığında Sari Kahverengi Yeşil Yeşil Kirmizi Yeşil Sirke asidik, sabun bazik özellikte olduğuna göre yukarıda verilen deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlar- dan hangisi yanlıştır? A) Her madde asit baz belirteci olarak kullanılamaz. B) Kırmızılahana suyuna nitrik asit damlatıldığında kırmızı renkli bir karışım elde edilir. Amonyak damlatıldığında hem maydanoz suyu hem de lahana suyu yeşile dönüşür. D) Demlenmiş Çayı sarıya dönüştüren bir madde kırmızılahana suyunu yeşile dönüştürür. *