Adaptasyon (Çevreye Uyum) Soruları

18. Geceleri Donup Gündüzleri Canlanan Sinek Kuşları
Katteleri 25 gramı geçmeyen sinek kuşlarının hayatını zorlaştıran en önemli etken binlerce metre yükseklikteki And
Dağları'nın soğuğudur. Bir grup araştırmacı, And Dağları'nda yaşayan sinek kuşlarını göz

Ortaokul Fen Bilgisi

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

18. Geceleri Donup Gündüzleri Canlanan Sinek Kuşları Katteleri 25 gramı geçmeyen sinek kuşlarının hayatını zorlaştıran en önemli etken binlerce metre yükseklikteki And Dağları'nın soğuğudur. Bir grup araştırmacı, And Dağları'nda yaşayan sinek kuşlarını gözlemlediklerinde hayvan lann geceleri vücut sıcaklıkları düşürerek "cansızlık" olarak adlandırılan bir duruma geçtiklerini gözlemlediler. Sine kuşunun gündüzleri 40°C civarında olan vücut sıcaklığı geceleri 3,26°C'ye kadar düşmektedir . Kuşların vücut sico luklarıyla birlikte nabızlan da düşüyor. Sinek kuşlarının kalbi gündüzleri dakikada yaklaşık 1200 defa atarken gec- leri ise bu değer dakikada 40'a inmekte böylece kuşların enerji ihtiyacı %95 oranında azalmaktadır. Güneş doğmoya başladıktan sonra sinek kuşlarının vücut sıcaklıkları ve nabızları artmaya başlar. Kuşlar kaslarni titreştirerek vücut usalanını her dakika yaklaşık 1°C arttırır ve vücut sıcaklıkları yavaş yavaş normale döner. Buna göre Sinek Kuşları ile ilgili; L Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına göre kalp atışlarının değişmesi modifikasyon örneğidir . IL Vücut ısılarını düşürüp enerji ihtiyaçlarını azaltmaları hayatta kalma şanslarını artırmaktadır. L. Sahip olduklan bu özellik nesilden nesile aktarılamayan, sonradan kazanılan bir özelliktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) L ll vem 19. 2019 pada

3. Bazı hayvanlar kış geldiği zaman ilman olan bölgelere doğ.
ru göç eder. Bazıları da kış uykusuna yatar. Hayvanların bu
şekilde davranmalarının sebebi kendilerini soğuktan korumak
ya da yaşayacakları iyi yerleri tercih etmeleridir. Kuzey Ame-
rika'da yaş

Ortaokul Fen Bilgisi

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

3. Bazı hayvanlar kış geldiği zaman ilman olan bölgelere doğ. ru göç eder. Bazıları da kış uykusuna yatar. Hayvanların bu şekilde davranmalarının sebebi kendilerini soğuktan korumak ya da yaşayacakları iyi yerleri tercih etmeleridir. Kuzey Ame- rika'da yaşayan ağaç kurbağaları (Rana Sylvatica) ise kışı bambaşka geçirmektedir. Bu kurbağalar ilginç bir şekilde kışın birkaç haftasında kendisini dondurur. Bu enteresan kurbağaların üstünde yapılan çalışmalar sonucu, vücudundaki suyun büyük bir kısmının donduğu belirlendi. Yaklaşık olarak 4 hafta kadar donmuş olan kurbağaların kaskati olan vücudunun havaların isinması ile beraber çözülmeye, kalplerinin de tekrardan faaliyete geçip atmaya başladığı tespit edilmiştir. Donan kurbağalar haftalarca bu şekilde kalabiliyor ve hiçbir şekilde vücut, hucre, kalo. beyin yani yaşamsal faaliyette bulunmuyor. Havalar ilmaya başladığında ise tekrardan vücudu iperiden disanya doğru pozos meye başlıyor. Kalp atışlanı yeniden başlamasıyla beraber, kan dolaşımı ve nefes alıp verme faaliyet başlıyor. Erime sonucu tekrar hayata dönen kurbağalar neredeyse 1 gün içerisinde hareketlenip normal yaşamına devam ediyor. Verilen bilgiler incelendiğinde, ağaç kurbağalarının kendilerini dondurmalannin amacı: 1. Besin ihtiyaçlarni ortadan kaldırmak, 1. Çevre yaşam koşullarni uyumlu hale getirmek, III. Neslin devamını sağlamak yukandakilerden hangileri olabilir? Al Yalmaz B) Yalnız il C) II ve II. D) II ve II.

gle Chrome
w.okulistik.com/stux/odevler/8-sinif/?homework id=18533
7.
Test - 23 Fen Bilimleri
Mutasyon ve Modifikasyon
LGS
HAFTA
DENEY 1
DENEY 2
Normal benekli çekirge
yumurtaları
Normal benekli çekirge
yumurtaları
15°C sicaklıkta
bekletiliyor.
85°C sicakl

Ortaokul Fen Bilgisi

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

gle Chrome w.okulistik.com/stux/odevler/8-sinif/?homework id=18533 7. Test - 23 Fen Bilimleri Mutasyon ve Modifikasyon LGS HAFTA DENEY 1 DENEY 2 Normal benekli çekirge yumurtaları Normal benekli çekirge yumurtaları 15°C sicaklıkta bekletiliyor. 85°C sicaklıkta bekletiliyor. Yumurtadan çıkan çekirgelerde beneklenme gerçekleşmiyor. Yumurtadan çıkan çekirgelerde aşırı beneklenme gerçekleşiyor. Beneklenme özelliğine sahip bir çekirge türüne ait popülasyonda araştırma yapan bilim insanları çekirge gelişimi için en uygun ortam sıcaklığının 20 - 30°C arasında olduğunu ve bu sıcaklıkta gelişen çekirgelerin türe özgü normal beneklenme gösterdiklerini gözlemlemişlerdir. Çekirgelerde beneklenme özelliğinin sıcaklık ve genlerin etkisiyle değiştiğini gözlemek için bilim insanlarının yaptığı deneyler aşağıda verilmiştir. Yapılan deneylerin sonucunda çekirgelerin beneklenmesiyle ilgili; I. Uygun ortam sıcaklığından daha düşük sıcaklıklar, çekirgelerde beneklenmeyi kontrol eden genlerin yapı sında değişmeye neden olur. II. Uygun ortam sıcaklığından daha düşük sıcaklıklar, çekirgelerde beneklenmeyi kontrol eden genlerin işleyişini değiştirir. III. Uygun ortam sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklar, çekirgelerde beneklenmeyi kontrol eden genlerde mu tasyona neden olur. IV. Beneklenme özelliğine sahip çekirgelerde yüksek sıcaklık, sadece vücut hücrelerine ait genlerin yapısında değişmeye neden olur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türe özgü beneklenme olmayan çekirgelerin yumurtaları Aşırı beneklenme olan çekirgelerin yumurtaları 25°C sıcaklıkta bekletiliyor. 25°C sıcaklıkta bekletiliyor. Yumurtadan çıkan çekirgelerde normal beneklenme gerçekleşiyor. Yumurtadan çıkan çekirgelerde de aşırı beneklenme olduğu gözleniyor. A II ve III. B III ve IV. I ve II. D I, III ve IV. Testi Bitir

X
kler - Google Chrome
atps//www.okulistik.com/stux/odevler/8-sinif/?homework_id=18533
Mutasyon ve Modifikasyon
Test - 2
Fen Bilimleri 7.
LGS
HAFTA
1. Deney:
II. Deney:
Çevresel olayların bazıları canlıların hem dış görünüşünü hem de genetik yapısını etkil

Ortaokul Fen Bilgisi

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

X kler - Google Chrome atps//www.okulistik.com/stux/odevler/8-sinif/?homework_id=18533 Mutasyon ve Modifikasyon Test - 2 Fen Bilimleri 7. LGS HAFTA 1. Deney: II. Deney: Çevresel olayların bazıları canlıların hem dış görünüşünü hem de genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etkenlerle canlının DNA'sında meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Çevresel faktörlerin mutasyon oluşumuna etkisini gözlemlemek isteyen bilim insanları laboratuvar ortamında yandaki deneyleri yapmışlardır. X işinlari Az miktarda civa içeren peynir I. deney: Fare X ışınlarına maruz bırakılıyor. Xışını verilmeden önce incelenen hücre DNA'sı, X ışını verildikten sonra incelendiğinde DNA'nın karşılıklı zincirlerinde hasar oluştuğu gözleniyor. Daha sonra deney faresinin yavrulaması sağlanıyor. Bu hasarlı DNA'ya yeni doğan yavrunun hücrelerinde de rastlanıyor. II. deney: Fare, içerisinde az miktarda civa bulunan peynir ile bir süre besleniyor. Besin verilmeden önce incelenen hücre DNA'sı besin verildikten sonra incelendiğinde DNA'nın nükleotid diziliminde değişmeler olduğu gözleniyor. Daha sonra farenin yavrulaması sağlanıyor. Değişime uğramış DNA'ya yeni doğan yavrunun hücrelerinde rastlanmiyor. Yapılan deney ve gözlemlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A I. deneyde, X ışınları sonucunda farenin DNA'sında meydana gelen bozulma onarılamaz. B II. deneyde, civa içerikli besin farenin sadece fenotipinde değişmelere neden olmuştur. CI. deneyde, farede X işınlarının etkisiyle oluşan değişim kalıtsaldır. D II. deneyde, farenin civa içerikli besin tüketimi sonucunda oluşan değişim kalitsal değildir. 1/10 IF O 20:33 11.01.2022

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE