Soru:

e e he 2 . 2 1. Eğitim durumu uk II. Sağlık ve doğurganlık durumu Il Aritmetik nüfus yoğunluğu HIZI Hen ya- niş, 280 stür. TV Do

e
e
he
2
.
2
1. Eğitim durumu
uk
II. Sağlık ve doğurganlık durumu
Il Aritmetik nüfus yoğunluğu
HIZI
Hen
ya-
niş,
280
stür.
TV Doğal kaynakların yetersiz oluşu
Ülkelerin uyguladıkları farklı nüfus politikaları
üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkili de-
ğildir?
dü-
ÇO-
şvik
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve II
E) III ve W
D) II ve III

e e he 2 . 2 1. Eğitim durumu uk II. Sağlık ve doğurganlık durumu Il Aritmetik nüfus yoğunluğu HIZI Hen ya- niş, 280 stür. TV Doğal kaynakların yetersiz oluşu Ülkelerin uyguladıkları farklı nüfus politikaları üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkili de- ğildir? dü- ÇO- şvik A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II E) III ve W D) II ve III