Soru:

7. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde birçok etmen vardır. Nüfusun dağılışı beşeri ve doğal etmenlere göre değişir. Türkiye'de

7. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde birçok etmen
vardır. Nüfusun dağılışı beşeri ve doğal etmenlere
göre değişir.
Türkiye'de yerşekillerinin oluşum süreçleri ve
özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yerlerden
hangileri çevrelerine göre daha fazla nüfuslanmış
sayılmaz?
A) Delta ovaları
B) Kirgibayır araziler
B
C) Tabanlı vadiler
D) Graben tabanları
E) Dağ içi ovaları

7. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde birçok etmen vardır. Nüfusun dağılışı beşeri ve doğal etmenlere göre değişir. Türkiye'de yerşekillerinin oluşum süreçleri ve özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yerlerden hangileri çevrelerine göre daha fazla nüfuslanmış sayılmaz? A) Delta ovaları B) Kirgibayır araziler B C) Tabanlı vadiler D) Graben tabanları E) Dağ içi ovaları

Cevap

Nüfus genellikle tarım yapılan alanlarda
toplanmıştır
Delta akarsuyun denize döküldüğü yerde
denizde alüvyonların biriktirmesiyle oluşan
şekildir burlar verimli tarım alanıdır o
yüzden yoğun nüfusludur
Tabanlı vadi, graben tabanları ve dağ içi
ovalarında akarsu gücünün azalmasıyla
burda toprak biriktirir ve verimli bir tarım
haline gelir o yüzden buralarda yoğun
nüfusludur
Kırgıbayır (Badlans): Bitki örtüsünün ciliz
ve genelde kurak arazilerde sel sularının
etkisiyle oluşan bozuk arazi yapısıdır.
Burda eğimli olduğu için ve kurak olduğu
için tarım yapılamaz o yüzden seyrek
nüfusludur
Cevap B
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Nüfus genellikle tarım yapılan alanlarda toplanmıştır Delta akarsuyun denize döküldüğü yerde denizde alüvyonların biriktirmesiyle oluşan şekildir burl... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE