Soru:

TOPR z: 10. Aşağıda üç farklı merkezde yatay bir düzleme dik yerleştirilmiş çubukların, yılın belirli günlerindeki gölge boy ve

TOPR z:
10. Aşağıda üç farklı merkezde yatay bir düzleme dik yerleştirilmiş
çubukların, yılın belirli günlerindeki gölge boy ve yönleriyle ilgili
bilgiler verilmiştir.
X: 21 Mart'ta gölge boyu kendi boyuna eşittir. 23 Eylül'de göl-
gesi kuzeye düşer.
Y: 21 Haziran'da gölge boyu kendi boyundan uzundur. 21
Aralık'ta gölgesi güneye düşer.
Z: 21 Aralık'ta gölge boyu kendi boyundan kısadır ve gölgesi
kuzeye düşer.
Bu merkezlerin bulundukları enlem aralıklarını gösteren
çizim aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
90
90
X
X
45°
23°27'
0°
23°27'
45°
23°27'
leri
.Z
Z
0°
23°27'
Y
Y
45°
45°
90
90
C)
C
90
D)
90
45°
.Z
45°
23°27'
X
2
23°27'
0°
Y
X
0°
23°27'
23°27
•Z
45°
45°
.Y
90
ni
90
E)
90
X
Z
45°
23°27'
0°
23°27'
45°
90
Diğer sayfaya geçiniz.
65

TOPR z: 10. Aşağıda üç farklı merkezde yatay bir düzleme dik yerleştirilmiş çubukların, yılın belirli günlerindeki gölge boy ve yönleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. X: 21 Mart'ta gölge boyu kendi boyuna eşittir. 23 Eylül'de göl- gesi kuzeye düşer. Y: 21 Haziran'da gölge boyu kendi boyundan uzundur. 21 Aralık'ta gölgesi güneye düşer. Z: 21 Aralık'ta gölge boyu kendi boyundan kısadır ve gölgesi kuzeye düşer. Bu merkezlerin bulundukları enlem aralıklarını gösteren çizim aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) 90 90 X X 45° 23°27' 0° 23°27' 45° 23°27' leri .Z Z 0° 23°27' Y Y 45° 45° 90 90 C) C 90 D) 90 45° .Z 45° 23°27' X 2 23°27' 0° Y X 0° 23°27' 23°27 •Z 45° 45° .Y 90 ni 90 E) 90 X Z 45° 23°27' 0° 23°27' 45° 90 Diğer sayfaya geçiniz. 65