Soru:

Soru 2 ilk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. • Taşkömürü yatakları oluşmuştur. Y

Soru 2
ilk kara bitkileri ortaya çıkmıştır.
Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları
oluşmuştur.
• Taşkömürü yatakları oluşmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman
hangisidir?
A) Paleozoyik
B) Tersiyer
C) Mesozoyik
D) Kuvaterner
E) Prekambriyer

Soru 2 ilk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. • Taşkömürü yatakları oluşmuştur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman hangisidir? A) Paleozoyik B) Tersiyer C) Mesozoyik D) Kuvaterner E) Prekambriyer

Cevap

JEOLOJİK ZAMANLAR
►lik oluşumundan günümüze kadar birçok devreden geçen
dünyamız yaklaşık dört buçuk milyar yasindadir.
► Yer kabuğunun soğuyarak katilastiği ilk dönemden günü.
müzdeki canlilann ortaya çıkmasına kadar geçen zamani
bilim insanlan dört farklı döneme ayirmiştir
► Bir çok özellikleri ile birbirinden farklılık gösteren bu dönemle-
te "jeolojik zamanlar adı verilir.
PREKAMBRİYEN (ilkel Zaman)
• Büyük oranda tortullaşma ve birikimler ile Alp kirimanmahs
zirlik gerçekleşmesi
• Yer kabuğunun kırlarak parçalanması ve aynı kalara
mesi
• Dinozorların ortaya çıkması
TERSİYER (III. Zaman)
• Kita ve okyanus çekirdeklerinin oluşumu
. Atmosferin oluşumu
• Su yosunu (alg) türünden ilk bitkilerin oluşumu
• Ilk çok hücreli canlilann oluşumu
• Alp - Himalaya kirim dağ sisteminin (Karadeniz - Toros Das
lan) oluşumu
• Petrol, bor, linyit ve tuz yataklarının oluşumu
• Atlas ve Hint Okyanuslarının belirginleşmesi
• Dinozorlann ortadan kalkması ve bugünkü bitki ve hayvan tur
lerinin ana hatlan ile ortaya çıkması
PALEOZOIK (1.Zaman)
KUATERNER (IV. Zaman)
. Kitalann Pangea adı verilen tek parçadan oluşmas:
• Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağlarının oluşumu (Ural ve
Iskandinav Daglan)
• Dev bitkilerden meydana gelen sık ormanların oluşumu
Taş kömürü yataklannin oluşumu
MEZOZOIK (II. Zaman)
• Dönemin sonunda buzul caginin sona ermesi ve ikimin günü-
müzdeki koşullara ulaşması
• Egeld adli kara parçasının çökmesi ve Ege Denizi'nin oluşmas
• Istanbul - Çanakkale bogazlarının oluşması ve Karadenizin
açık havzaya dönüşmesi
Yeryüzünde insan yaşamının başlaması
.
Cevap: Paleozoit (1. Jeologic zona dir)

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

JEOLOJİK ZAMANLAR ►lik oluşumundan günümüze kadar birçok devreden geçen dünyamız yaklaşık dört buçuk milyar yasindadir. ► Yer kabuğunun soğuyarak katilastiği ilk dönemden günü. müzdeki canlilann ortaya çıkmasına kadar geçen zamani bilim insanlan dört farklı döneme ayirmiştir ► Bir çok özellikleri ile birbirinden farklılık gösteren bu dönemle- te "jeolojik zamanlar adı verilir. PREKAMBRİYEN (ilkel Zam... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE