Soru:

mwanach 11-14 DÜNYA'NIN OLUŞUMU VE YAPISI - I 4. 1. Aşağıda yer kabuğu ve mantodan bir kesit verilmiştir. wapi Kita Okyanus km 0

mwanach
11-14
DÜNYA'NIN OLUŞUMU VE YAPISI - I
4.
1. Aşağıda yer kabuğu ve mantodan bir kesit verilmiştir.
wapi Kita
Okyanus
km
0
-104
-201
-30
-40
Kitasal Kabuk
(Sia) (2.7 g/cm)
Okyanusal Kabuk (Sima) (30 g/cm
-50%
-60
Bu kesitin incelenmesiyle yerin iç yapısı hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sial tabakasının yoğunluğu daha azdır.
B) Yeryüzünden derinlere doğru yoğunluk artmaktadır.
C) Sial tabakası okyanus tabanlarında daha incedir.
D) Mantoda yoğunluğun az olması nedeniyle katılaşma ol-
muştur.
E) Sial dağlık alanlarda daha kalındır.
www.bireyakacomi.com
bryPLE DIPLL LIPLE
2. Dünyanın oluşum evreleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
5.
A) Kati
Gaz
SIVI
Sivi
Kati
Gaz
B) Gaz
C) SIVI
D) Kati
E) Gaz
Kati
Sivi
→ Gaz
1
Kati
SIVI
3. Yer Küre'ye alt aşağıdaki özelliklerden hangisi karşı-
sindaki katmanla yanlis eşleştirilmiştir?
C
D
Özellik
A) Sial to

mwanach 11-14 DÜNYA'NIN OLUŞUMU VE YAPISI - I 4. 1. Aşağıda yer kabuğu ve mantodan bir kesit verilmiştir. wapi Kita Okyanus km 0 -104 -201 -30 -40 Kitasal Kabuk (Sia) (2.7 g/cm) Okyanusal Kabuk (Sima) (30 g/cm -50% -60 Bu kesitin incelenmesiyle yerin iç yapısı hakkında aşa- ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sial tabakasının yoğunluğu daha azdır. B) Yeryüzünden derinlere doğru yoğunluk artmaktadır. C) Sial tabakası okyanus tabanlarında daha incedir. D) Mantoda yoğunluğun az olması nedeniyle katılaşma ol- muştur. E) Sial dağlık alanlarda daha kalındır. www.bireyakacomi.com bryPLE DIPLL LIPLE 2. Dünyanın oluşum evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 5. A) Kati Gaz SIVI Sivi Kati Gaz B) Gaz C) SIVI D) Kati E) Gaz Kati Sivi → Gaz 1 Kati SIVI 3. Yer Küre'ye alt aşağıdaki özelliklerden hangisi karşı- sindaki katmanla yanlis eşleştirilmiştir? C D Özellik A) Sial to

Cevap

CEVAP 2- B 3-E
Dünya gaz bulutuydu sonra sivi ve
soğuyarak katılaştı
3. En sıcak katman iç çekirdektir
yaklaşık 5000-5500 santigrat derece
sıcaklığı sahiptir Bu nedenle cevabımız e
şıkkı olur
Litosfer
ma
C
Sooo
cekirdek

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

CEVAP 2- B 3-E Dünya gaz bulutuydu sonra sivi ve soğuya... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE