Soru:

ÇÖZ KAZAN 7. Kayaçlar oluşum yönüyle farklılık gösterir. Türü Kayaç I. Granit İç Püskürük II. Bazalt Dış Püskürük III. Konglomer

ÇÖZ KAZAN
7.
Kayaçlar oluşum yönüyle farklılık gösterir.
Türü
Kayaç
I. Granit
İç Püskürük
II. Bazalt
Dış Püskürük
III. Konglomera
- Fiziksel Tortul
IV. Kalker
Organik Tortul
V. Mermer
-
Başkalaşım
Yukarıda verilen kayaç-tür eşleştirmesinden
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)
B) II
C) III
D) IV
EV
TYT DENEME - 7
(34

ÇÖZ KAZAN 7. Kayaçlar oluşum yönüyle farklılık gösterir. Türü Kayaç I. Granit İç Püskürük II. Bazalt Dış Püskürük III. Konglomera - Fiziksel Tortul IV. Kalker Organik Tortul V. Mermer - Başkalaşım Yukarıda verilen kayaç-tür eşleştirmesinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) B) II C) III D) IV EV TYT DENEME - 7 (34

Yer yapısı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
11.
Senozolkte Tethys Denizi tabanındaki tortul tabakalar sıkışarak
deniz yüzeyine çıkmaya başlamıştır. Türkiye'nin bulunduğu
arazi de bu dönemde büyük ölçüde kara haline gelmiştir. Kuzey
Anadolu Dağları ile Toroslar, bu dönemde meydana gelmiştir.
Aynica e

Coğrafya

Yer yapısı Soru Çözümü

11. Senozolkte Tethys Denizi tabanındaki tortul tabakalar sıkışarak deniz yüzeyine çıkmaya başlamıştır. Türkiye'nin bulunduğu arazi de bu dönemde büyük ölçüde kara haline gelmiştir. Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar, bu dönemde meydana gelmiştir. Aynica epirojeneze bağlı olarak Anadolu toptan yükselmiştir. 25,5 Mon Once SENOZOIK MEZOZOIK 251 Mon Yona Mezozoik'te Türkiye, Tethys Denizi'nin sulari altında yer almaktaydi. Bu dönemin diğer önemli bir olayı, karalardan taşınan mater- yallerin Tethys Denizi'nde tortulanmasıdır. PALEOZOIK 642 MI Once Olkemizde Paleozolk'e ait arazilere Yıldız Dağlan, Zonguldak çevresi, Menderes - Menteşe arasi, Anamur - Alanya arası, Bitlis ve Kırşehir çevresinde rastlamak mümkündür. Paleozoik te nemli Iklim şartlarından dolayı sık ormanlar oluşmuştur. Bu ormanlara ait atiklan çanaklarda birikmesiyle Zon guldak ve Bartın'da taş komürü yatakları oluşmuştur. PREKAMBRIYEN Türkiye'nin jeolojik zaman cetveline göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? re A) Anadolu yarımadasının ortalama yükseltisinin fazla olmasında son jeolojik zamanda epirojenez olayına bağlı ola- rak meydana gelen yükselmelerin etkisi vardır. B) Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları Tethys Denizi'nde biriken tortul tabakaların yan basınçlara uğraması ile oluşmuştur. C) Zonguldak ve Bartın taş kömürü yatakları günümüzden milyonlarca yıl önce oluşmuşlardır. D) Prekambriyen Anadoluda biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu jeolojik zamandır. E) Anadolu yarımadası ve çevresi bugünkü görünümünü senozoikte almıştır.