Soru:

7. 11 Aşağıda bazı jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar verilmiştir. 1. Buzul çağının yaşanması 11. Linyit, petrol ve tuz y

7.
11
Aşağıda bazı jeolojik zamanlarda meydana
gelen olaylar verilmiştir.
1. Buzul çağının yaşanması
11. Linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşması
III. Eski uygarlıkların ortaya çıkması
IV. Taş kömürü yataklarının oluşması
V. İlkel canlıların ortaya çıkması
Yukarıdakilerden hangileri, aynı jeolojik
zaman içerisinde gerçekleşmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
5. E
6.C
7.B

7. 11 Aşağıda bazı jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar verilmiştir. 1. Buzul çağının yaşanması 11. Linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşması III. Eski uygarlıkların ortaya çıkması IV. Taş kömürü yataklarının oluşması V. İlkel canlıların ortaya çıkması Yukarıdakilerden hangileri, aynı jeolojik zaman içerisinde gerçekleşmiştir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 5. E 6.C 7.B

Cevap

u 14:32
TS
Olayları oluştuğu jeolojik zamanlarla
ilişkilendirelim.
I-4. Jeolojik zaman
II-3. Jeolojik zaman
III- 4. Jeolojik Zmaan çünkü insan bu
dönemde ortaya çıkmıştır.
IV- 1. Jeolojik Zmaan
U- ilkel zaman Prekambriyen cevap I ve
III

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

u 14:32 TS Olayları oluştuğu jeolojik zamanlarla ilişkilendi... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE