Soru:

6. Dünya, ilk oluşumundan günümüze kadar birçok ev- reden geçmiş ve yaşı yaklaşık dört buçuk milyardır. Bu evreler hakkında önem

6.
Dünya, ilk oluşumundan günümüze kadar birçok ev-
reden geçmiş ve yaşı yaklaşık dört buçuk milyardır. Bu
evreler hakkında önemli bilgilere ulaşılmasında o dö-
nemi yansıtan coğrafi olay, durum ve olgular jeologlar
açısından önem taşır.
Teologların bilgi edinmede yararlandıkları bu du-
rumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile-
mez?
A) Fosiller (Canlı kalıntıları)
B) Kita ve levha hareketleri
C) Deltaların oluşumu
D) Tabakaların yapısı ve uzanışı
E) Kayaçların özellikleri

6. Dünya, ilk oluşumundan günümüze kadar birçok ev- reden geçmiş ve yaşı yaklaşık dört buçuk milyardır. Bu evreler hakkında önemli bilgilere ulaşılmasında o dö- nemi yansıtan coğrafi olay, durum ve olgular jeologlar açısından önem taşır. Teologların bilgi edinmede yararlandıkları bu du- rumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile- mez? A) Fosiller (Canlı kalıntıları) B) Kita ve levha hareketleri C) Deltaların oluşumu D) Tabakaların yapısı ve uzanışı E) Kayaçların özellikleri

Cevap

Seçenekleri tek tek eleyerek sorunun cevabını bulalım:
A şıkkı : Fosiller bütün jeolojik zamanlara ait bilgiler verir mesela
taş kömürü bir fosil yakıttır ve paleozoikten kalmıştır, Linyit fosil
bir yakıttir ve tersiyer den kalmıştır yani Fosiller bulunduğu
zaman hakkında bize bilgi verir Bu yüzden jeologların yararlandığı
unsurlar arasındadır Yani bu olmaz.
B şıkkı : kıtaların oluşumu paleozoike dayanıyor ve bunların
ayrılması mezozoik, tersiyer ve kuaterner dönemlerine
dayanıyor. kıtaların hareketlerine bakarak geçmiş zamanlar
hakkında jeologlar bilgi sahibi olmuşlardır Bu yüzden bu da doğru.
Cşıkkı : Delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesi
sonucunda oluşur ve çok yakın bir zamanda oluşmuşlardır yani
Birkaç yıl içerisinde bile oluşan delta ovaları vardır yakın bir
zamanda oluştukları için doğal olarak geçmiş jeolojik dönemlere
ait kalıntı barındırmazlar Bundan dolayı bu olmaz yani sorunun
cevabı bu seçenektir.
D şıkkı : Tabakaların yapısı jeolojik zamanlara özgüdür tabakaların
yapısı ve uzanış şekilleri bize hangi jeolojik zamanda oluştuğu
hakkında bize bilgi veren unsurlardır Bu yüzden bu da jeologların
kullandığı yöntemlerden dir.
E şıkkı : Her kayacın kendine göre oluştuğu bir jeolojik zaman
vardır ve kayaçlar işlerinde fosil Barındırır Bu yüzden Jeologlar
kayaçları inceleyerek jeolojik zamanlar ve dönemler hakkında
bilgi sahibi olurlar Bu yüzden bu da doğru
Anlamadığın bir yer olursa çekinmeden sorabilirsin hemen geri
dönüş yaparım. Başarılar dilerim...
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE