Soru:

29. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşakları-nın dağılışında bir paralellik göze çarpar. Aşağıdakilerden hangisi bu

29. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem
kuşakları-nın dağılışında bir paralellik göze çarpar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması
B) Bu alanların levha sınırında yer alması
C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması
D) Bu alanların okyanus tabanı olması
E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması

29. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşakları-nın dağılışında bir paralellik göze çarpar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? A) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması B) Bu alanların levha sınırında yer alması C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması D) Bu alanların okyanus tabanı olması E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması

Yer yapısı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster