Soru:

12 10. Akarsu, rüzgâr, buzulların etkisiyle aşınıp taşınan mal- zemelerin deniz diplerinde ve jeosenklinal alanlarda mil- yonlar

12
10. Akarsu, rüzgâr, buzulların etkisiyle aşınıp taşınan mal-
zemelerin deniz diplerinde ve jeosenklinal alanlarda mil-
yonlarca yıl birikmesiyle tortul tabakalar oluşur. Tortul
tabakalar çekirdeğin etkisiyle hareket eden levhaların
yaklaşmasıyla yan basınca maruz kalır, esnek yapılı olan-
ların kıvrılarak yükselmesiyle sıradağlar meydana gelir.
Eğer tabakalar sert yapılı ise kırılarak faylar oluşur. Ki-
rilma sonucu yüksekte kalan kısım horstu, alçakta ka-
lan kısım ise grabeni oluşturur. Türkiye'de horst ve gra-
ben alanlarına Ege Bölgesi'nde, sıradağlara ise Kuzey
Anadolu dağlık sahasında rastlanır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yanlış bir
bilgi verilmiştir?
A) Tortul tabakaların oluşumu
B) Horst ve grabenlerin görüldüğü yer
C) Fayların oluşum süreci
Levhaların hareket etme sebebi
E) Sıradağların oluşumu

12 10. Akarsu, rüzgâr, buzulların etkisiyle aşınıp taşınan mal- zemelerin deniz diplerinde ve jeosenklinal alanlarda mil- yonlarca yıl birikmesiyle tortul tabakalar oluşur. Tortul tabakalar çekirdeğin etkisiyle hareket eden levhaların yaklaşmasıyla yan basınca maruz kalır, esnek yapılı olan- ların kıvrılarak yükselmesiyle sıradağlar meydana gelir. Eğer tabakalar sert yapılı ise kırılarak faylar oluşur. Ki- rilma sonucu yüksekte kalan kısım horstu, alçakta ka- lan kısım ise grabeni oluşturur. Türkiye'de horst ve gra- ben alanlarına Ege Bölgesi'nde, sıradağlara ise Kuzey Anadolu dağlık sahasında rastlanır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A) Tortul tabakaların oluşumu B) Horst ve grabenlerin görüldüğü yer C) Fayların oluşum süreci Levhaların hareket etme sebebi E) Sıradağların oluşumu

Cevap

Mar
Tochtend
or
le
masto
Lab
Hari-
Konvers
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE