Soru:

11. Türkiye'nin genç oluşumlu bir arazi yapısı üzerinde yer alması göreceli konumu üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden han

11. Türkiye'nin genç oluşumlu bir arazi yapısı üzerinde
yer alması göreceli konumu üzerinde etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu
değildir?
A) Akarsuların rejimleri düzensizdir.
B) Tektonik deprem riski yüksektir.
C) Sönmüş volkanlara sahiptir.
D) Sıcak su kaynakları bakımından zengindir
.
E) Linyit, tuz ve bor yataklarına sahiptir.
389

11. Türkiye'nin genç oluşumlu bir arazi yapısı üzerinde yer alması göreceli konumu üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir? A) Akarsuların rejimleri düzensizdir. B) Tektonik deprem riski yüksektir. C) Sönmüş volkanlara sahiptir. D) Sıcak su kaynakları bakımından zengindir . E) Linyit, tuz ve bor yataklarına sahiptir. 389

Yer yapısı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster