Soru:

1. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların olu- şum yollarından biri değildir? A) Erozyona uğrayan diğer kayaçların çökelmeler

1. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların olu-
şum yollarından biri değildir?
A) Erozyona uğrayan diğer kayaçların çökelmeleri
Bt Tortulların birikmesi ve sıkışması
C) Biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan tortulların
depolanması
D) Eriyik maddelerin çukur alanlarda çökelmesi
E) Kömür ve mercan kaya gibi kayaçların yüksek
sicaklık ve basınç etkisinde kalması

1. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların olu- şum yollarından biri değildir? A) Erozyona uğrayan diğer kayaçların çökelmeleri Bt Tortulların birikmesi ve sıkışması C) Biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan tortulların depolanması D) Eriyik maddelerin çukur alanlarda çökelmesi E) Kömür ve mercan kaya gibi kayaçların yüksek sicaklık ve basınç etkisinde kalması

Yer yapısı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster