Soru:

ÇAP / TYT 5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa- mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Adana-Mersin demir y

ÇAP / TYT
5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa-
mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır;
Adana-Mersin demir yolu sorunu
Musul meselesi
Etabli sorunu
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
Yaşanan bu sorunlar ile devletler eşleştirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A) İngiltere B) Bulgaristan C) Yunanistan
D) SSCB
E) Fransa

ÇAP / TYT 5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa- mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Adana-Mersin demir yolu sorunu Musul meselesi Etabli sorunu Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Yaşanan bu sorunlar ile devletler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? A) İngiltere B) Bulgaristan C) Yunanistan D) SSCB E) Fransa