Soru:

7. Aşağıda üç farklı merkezin mutlak konumları verilmiştir. • K merkezi 20 kuzey paraleli ile 30 doğu meridyeninde yer alır. • L

7. Aşağıda üç farklı merkezin mutlak konumları verilmiştir.
• K merkezi 20 kuzey paraleli ile 30 doğu meridyeninde
yer alır.
• L merkezi 40 kuzey paraleli ile 30 doğu meridyeninde yer
alır.
. M merkezi 40 güney paraleli ile 20 doğu meridyeninde
yer alır.
Bu merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) K merkezi yıl içinde güneş ışınlarını iki defa dik açı ile alır.
B) Kve L merkezlerinin yerel saatlari aynıdır.
C) L ve M merkezlerinin Ekvator'a olan kuş uçuşu uzaklıkları
aynıdır.
D) K ve L merkezleri en uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşar.
E) L ve M merkezlerinin gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır.

7. Aşağıda üç farklı merkezin mutlak konumları verilmiştir. • K merkezi 20 kuzey paraleli ile 30 doğu meridyeninde yer alır. • L merkezi 40 kuzey paraleli ile 30 doğu meridyeninde yer alır. . M merkezi 40 güney paraleli ile 20 doğu meridyeninde yer alır. Bu merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K merkezi yıl içinde güneş ışınlarını iki defa dik açı ile alır. B) Kve L merkezlerinin yerel saatlari aynıdır. C) L ve M merkezlerinin Ekvator'a olan kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. D) K ve L merkezleri en uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşar. E) L ve M merkezlerinin gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır.

Yer ve Zaman ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster