Soru:

6. Aşağıda aynı enlemde yer alan X ve Y merkezlerinde 60- neş'in aynı andaki konumları gösterilmistir. Bati Doğu Bati X Doğu Y X

6. Aşağıda aynı enlemde yer alan X ve Y merkezlerinde 60-
neş'in aynı andaki konumları gösterilmistir.
Bati
Doğu
Bati
X
Doğu
Y
X ve Y merkezleri için aşağıda verilenlerden hangisi ke-
sinlikle farklıdır?
B) Boylam
C) Denize göre konum
D) Yarım küre
E) Ekvator'a uzaklık

6. Aşağıda aynı enlemde yer alan X ve Y merkezlerinde 60- neş'in aynı andaki konumları gösterilmistir. Bati Doğu Bati X Doğu Y X ve Y merkezleri için aşağıda verilenlerden hangisi ke- sinlikle farklıdır? B) Boylam C) Denize göre konum D) Yarım küre E) Ekvator'a uzaklık