Soru:

Ulaşımın günümüzdeki gibi gelişmediği eski çağlarda kırsal bölgelerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üretim yapıyorlar, ihtiyaç faz

Ulaşımın günümüzdeki gibi gelişmediği eski çağlarda kırsal bölgelerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üretim
yapıyorlar, ihtiyaç fazlasını da, ya takas yoluyla ya da yerel pazarlarda satarak değerlendirmeye
çalışıyorlardı.
8- Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kırsal alanında yaşayan çiftçilerin ürettikleri ürünleri çok uzak
mesafelere ulaştırma imkanları daha azdır?
A) Kanada
B) ABD
C) Hollanda
D) Portekiz
E) Etiyopya

Ulaşımın günümüzdeki gibi gelişmediği eski çağlarda kırsal bölgelerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üretim yapıyorlar, ihtiyaç fazlasını da, ya takas yoluyla ya da yerel pazarlarda satarak değerlendirmeye çalışıyorlardı. 8- Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kırsal alanında yaşayan çiftçilerin ürettikleri ürünleri çok uzak mesafelere ulaştırma imkanları daha azdır? A) Kanada B) ABD C) Hollanda D) Portekiz E) Etiyopya

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster