Soru:

ip 13. Mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesine üretim, bu ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım, kullanılm

ip
13. Mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesine üretim,
bu ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım, kullanılması-
na ise tüketim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ulaşımın üretim faa-
liyetleri üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?
-a
A) Kahvenin anavatanı dışındaki ülkelerde de yetiştirilmesi
B) Geçmişte kömür yatakları çevresine kurulan demir-çelik
fabrikalarının günümüzde liman çevresinde de kurulması
Yazın dondurma ve soğuk sivi gıdalara, kışın ise prote-
in ağırlıklı yiyeceklere olan talebin artması
U
D) Kuş gribi hastalığının yaşandığı yıllarda beyaz et ve yu-
murta fiyatlarının azalması
Pirinç dünyada en fazla üretilen tahıllardan olmasına rağ-
men ticari değerinin az olması

ip 13. Mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesine üretim, bu ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım, kullanılması- na ise tüketim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ulaşımın üretim faa- liyetleri üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? -a A) Kahvenin anavatanı dışındaki ülkelerde de yetiştirilmesi B) Geçmişte kömür yatakları çevresine kurulan demir-çelik fabrikalarının günümüzde liman çevresinde de kurulması Yazın dondurma ve soğuk sivi gıdalara, kışın ise prote- in ağırlıklı yiyeceklere olan talebin artması U D) Kuş gribi hastalığının yaşandığı yıllarda beyaz et ve yu- murta fiyatlarının azalması Pirinç dünyada en fazla üretilen tahıllardan olmasına rağ- men ticari değerinin az olması

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster