Soru:

ER 3. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Üretim ve tüketim arasındaki

ER
3. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleriyle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Üretim ve tüketim arasındaki bağ, mal ve hizmetlerin
üretim alanlarından tüketim merkezlerine veya tüketi-
ciye ulaştırılması anlamına gelen dağıtım yoluyla sağ-
lanır.
B) Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması olan tüketim ih-
tiyaçların çeşitlenmesinin yanı sıra üretimdeki artış ve
dağıtımın kolay olması sonucu büyük bir artış göster-
miştir.
C) Yetiştirme; sanayi, enerji üretimi ve inşaat sektörü gibi
alanlarda ham maddenin çeşitli süreçlerden geçirilerek
kullanıma hazır hale getirilmesi işlemidir.
D) Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler, aynı zaman-
da sanayide ham madde olarak kullanılmakta ve bazı
sanayi tesislerindeki üretim de iklime bağlı olarak de-
ğişmektedir.
E) Olumsuz hava şartları, bir taraftan üretimi etkilerken di-
ğer taraftan ürünlerin tüketim merkezlerine ulaştırılma-
sini zorlaştırarak tüketimin azalmasına yol açar.
MR TESTI
CHL
T100 LOOV

ER 3. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Üretim ve tüketim arasındaki bağ, mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketim merkezlerine veya tüketi- ciye ulaştırılması anlamına gelen dağıtım yoluyla sağ- lanır. B) Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması olan tüketim ih- tiyaçların çeşitlenmesinin yanı sıra üretimdeki artış ve dağıtımın kolay olması sonucu büyük bir artış göster- miştir. C) Yetiştirme; sanayi, enerji üretimi ve inşaat sektörü gibi alanlarda ham maddenin çeşitli süreçlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilmesi işlemidir. D) Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler, aynı zaman- da sanayide ham madde olarak kullanılmakta ve bazı sanayi tesislerindeki üretim de iklime bağlı olarak de- ğişmektedir. E) Olumsuz hava şartları, bir taraftan üretimi etkilerken di- ğer taraftan ürünlerin tüketim merkezlerine ulaştırılma- sini zorlaştırarak tüketimin azalmasına yol açar. MR TESTI CHL T100 LOOV

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster