Soru:

Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üç gruba ayrılabilir. Aşağıda belirtilenlerden hangisi üretim, tüketim ve

Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üç gruba
ayrılabilir.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtım
faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilenmesine örnek gösterilemez?
OA) Kışların iliman geçtiği bölgelerde seracılığın gelişmesi
OB) Kümes hayvancılığının şehirlerin çevresinde gelişmesi
O C) Barajların akarsu yatak eğimlerinin fazla olduğu yerlerde kurulması
O D) Engebeli arazilerde yol yapım maliyetinin fazla olması
O E) Soğuk iklimlerde buzdolabı satışlarının az olması

Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üç gruba ayrılabilir. Aşağıda belirtilenlerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilenmesine örnek gösterilemez? OA) Kışların iliman geçtiği bölgelerde seracılığın gelişmesi OB) Kümes hayvancılığının şehirlerin çevresinde gelişmesi O C) Barajların akarsu yatak eğimlerinin fazla olduğu yerlerde kurulması O D) Engebeli arazilerde yol yapım maliyetinin fazla olması O E) Soğuk iklimlerde buzdolabı satışlarının az olması

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster