Soru:

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olantüketim talebinin herhangi bir sebepleazalması durumunda aşağıdakilerdenhangisinin meyd

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olantüketim talebinin
herhangi bir sebepleazalması durumunda
aşağıdakilerdenhangisinin meydana gelme olasılığıdaha
fazladır?
A) Ürünlerin yurt dışına ihracatı artar.
B) Üretimde azalma yaşanır.
C) Tüketimin artması için yeni pazar alanlarıoluşturulur.
D) Ülkenin milli gelirinde artış olur.
E) Tarım yapılan alanlar yerleşime açılır.

9- Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olantüketim talebinin herhangi bir sebepleazalması durumunda aşağıdakilerdenhangisinin meydana gelme olasılığıdaha fazladır? A) Ürünlerin yurt dışına ihracatı artar. B) Üretimde azalma yaşanır. C) Tüketimin artması için yeni pazar alanlarıoluşturulur. D) Ülkenin milli gelirinde artış olur. E) Tarım yapılan alanlar yerleşime açılır.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster