Soru:

6- Aşağıda verilenlerden hangisi bir ürünün üretim miktarı ile ilişkilendirilemez? A) Ürünün satış fiyatı B) Pazar piyasalarında

6- Aşağıda verilenlerden hangisi bir ürünün üretim miktarı ile
ilişkilendirilemez?
A) Ürünün satış fiyatı
B) Pazar piyasalarında yaygın olması
C) Ürüne olan talebin yüksek olması
D) Reklam faaliyetleri
E) Ürünün üretiminde çalışan işçi sayısı
C
mm

6- Aşağıda verilenlerden hangisi bir ürünün üretim miktarı ile ilişkilendirilemez? A) Ürünün satış fiyatı B) Pazar piyasalarında yaygın olması C) Ürüne olan talebin yüksek olması D) Reklam faaliyetleri E) Ürünün üretiminde çalışan işçi sayısı C mm

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster