Soru:

21. 19. Kahvenin ana vatanı dışında yetiştirilmeye baş- lanması aşağıdakilerden hangisini destekleyen bir bilgidir? A) Üretimind

21.
19. Kahvenin ana vatanı dışında yetiştirilmeye baş-
lanması aşağıdakilerden hangisini destekleyen
bir bilgidir?
A) Üretiminde modern yöntemler giderek artmıştır.
B) Orünün üretim maliyeti giderek yükselmektedir
C) Tüketimin artması üretim sahasının genişlemesi-
ne neden olmuştur.
D) Dağıtım faaliyetlerinin gelişmesi diğer ekonomik
faaliyetleri de geliştirmektedir.
E) Kahve soğuk iklim koşullarına uyum sağlayan bir
tarım ürünüdür.

21. 19. Kahvenin ana vatanı dışında yetiştirilmeye baş- lanması aşağıdakilerden hangisini destekleyen bir bilgidir? A) Üretiminde modern yöntemler giderek artmıştır. B) Orünün üretim maliyeti giderek yükselmektedir C) Tüketimin artması üretim sahasının genişlemesi- ne neden olmuştur. D) Dağıtım faaliyetlerinin gelişmesi diğer ekonomik faaliyetleri de geliştirmektedir. E) Kahve soğuk iklim koşullarına uyum sağlayan bir tarım ürünüdür.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster