Soru:

12. 1. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yapıldıktan sonra Azerbaycan'da petrol üretiminin artması II. Kanada'da avlanan balıkların

12.
1. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yapıldıktan sonra
Azerbaycan'da petrol üretiminin artması
II. Kanada'da avlanan balıkların soğutuculu
gemilerle Avrupa Birliği ülkelerine pazarlanması
III. Mandıracılık ve kümes hayvancılığının günümüzde
büyük şehirler çevresinde yaygın olarak yapılması
Yukarıdakilerden hangileri, dağıtım faaliyetlerinin
tüketim üzerinde doğrudan etkili olduğunu
göstermektedir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. 1. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yapıldıktan sonra Azerbaycan'da petrol üretiminin artması II. Kanada'da avlanan balıkların soğutuculu gemilerle Avrupa Birliği ülkelerine pazarlanması III. Mandıracılık ve kümes hayvancılığının günümüzde büyük şehirler çevresinde yaygın olarak yapılması Yukarıdakilerden hangileri, dağıtım faaliyetlerinin tüketim üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster