Soru:

10. İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Ekonomik

10. İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla farklı ekonomik faaliyetlerde
bulunurlar. Ekonomik faaliyetler: birincil (tarım sektörü),
ikincil (sanayi sektörü) ve üçüncül (hizmet sektörü)
olmak üzere üç grupta toplanır.
Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler
arasında yer almaz?
-A) Zonguldak'ta maden işçileri tarafından taş kömürü
çıkanılması
B) İskenderun'da demir - Çelik üretilmesi
C Kastamonu / Küre'den çıkarılan bakırın Samsun'da
işlenmesi
Dj Kahramanmaraş'ta üretilen pamuğun tekstil
fabrikalarında işlenmesi
E) Gölcük'teki tersanelerde gemi yapılması
17

10. İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Ekonomik faaliyetler: birincil (tarım sektörü), ikincil (sanayi sektörü) ve üçüncül (hizmet sektörü) olmak üzere üç grupta toplanır. Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz? -A) Zonguldak'ta maden işçileri tarafından taş kömürü çıkanılması B) İskenderun'da demir - Çelik üretilmesi C Kastamonu / Küre'den çıkarılan bakırın Samsun'da işlenmesi Dj Kahramanmaraş'ta üretilen pamuğun tekstil fabrikalarında işlenmesi E) Gölcük'teki tersanelerde gemi yapılması 17

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster