Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri Soruları

xenler
semizde
de incele-
nüfus özel-
Imiştir.
nlarını artıncı
en savaşlar
leri ile 1939
da nüfusun
a Savaşı'nın
arak askere
nik sorunlar,
en olmuştur.
tekrar artış
ştür.
sına yönelik
ik hayatta
nüfusunun
ica Avrupa
Clerinin de
sinde etkili
da Türkiye
unun

Coğrafya

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri Soru Çözümü

xenler semizde de incele- nüfus özel- Imiştir. nlarını artıncı en savaşlar leri ile 1939 da nüfusun a Savaşı'nın arak askere nik sorunlar, en olmuştur. tekrar artış ştür. sına yönelik ik hayatta nüfusunun ica Avrupa Clerinin de sinde etkili da Türkiye unun artış akip eden vaş yavaş in ortaya ğişen aile ası, evlilik erle tarım uştur. maralarla miştir? ü Dönem 16. Deniz yollanı, kara yollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan ulaşım ağı- dır. İlk ve Orta çağlarda daha dar alanlarda kullanılan deniz yolları, coğrafi keşiflerle birlikte daha çok kıtalar arası ticarette kullanılmaya başlanmıştır. Buharlı gemi- lerin icadı ile ağır tonajlı gemilerin yapılması, bu yolların önemini daha da artırmıştır. Deniz yolu, günümüzde ürünlerin uzak mesafelere taşınmasında kullanılan en yaygın ulaşım ağıdır. Dolayısıyla dünya ticaretinin büyük bir bölümü bu yolla gerçekleşmektedir. Bu durum birçok su yolunun önemini artırmıştır. Açılan kanallar sayesinde ise mevcut rotalar etkilenmiş, su yollarının önemi değişmiştir. Aşağıdaki haritada bazi su yollarının güzergâhları belirtilmiştir. Ekvator Buna göre, haritada gösterilen numaralanmış güzergâhlardan hangilerinin, alternatifleri oluşturul- duğu için sonraki dönemlerde önemleri azalmıştır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE