Soru:

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme- nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceğ

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma
Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme-
nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştırma
talebini emniyetli, sürartli, güvenli, verimli şekilde ve mi-
numum maliyetle gerçekleştirmektir. Ülkemizin ekonomik
kaynaklarının iyi bir şekilde işletilmesi, iç ve dış ticaretin
geliştirilmesi ancak emniyetli, zürartli ve güvenli bir ula-
şim ağıyla mümkündür. Ulaştırma sektörü Türkiye'nin
milli gelirinde %7 civarında bir paya sahiptir.
Ulaştırma sektörünün ekonomi üzerindeki etlilorilla
ilgili;
1. İstihdam sağlar.
II. Gelir dağılımının düzenlenmesine fayda sağlar.
III. Üretim faktörlerinin hareketliliğini ve verimini artırır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A Yalnız I.
B Yalnız II.
C Yalnız III.
D I ve II.
E I, II ve III.

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme- nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştırma talebini emniyetli, sürartli, güvenli, verimli şekilde ve mi- numum maliyetle gerçekleştirmektir. Ülkemizin ekonomik kaynaklarının iyi bir şekilde işletilmesi, iç ve dış ticaretin geliştirilmesi ancak emniyetli, zürartli ve güvenli bir ula- şim ağıyla mümkündür. Ulaştırma sektörü Türkiye'nin milli gelirinde %7 civarında bir paya sahiptir. Ulaştırma sektörünün ekonomi üzerindeki etlilorilla ilgili; 1. İstihdam sağlar. II. Gelir dağılımının düzenlenmesine fayda sağlar. III. Üretim faktörlerinin hareketliliğini ve verimini artırır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A Yalnız I. B Yalnız II. C Yalnız III. D I ve II. E I, II ve III.

Cevap

Hepsini açıklayalım:
1. Ulaşım sektörleri bu alanda çalışan insanların iş bulma
imkânınını artırdığı için istihdamı sağlar yani burada verilen
bilgi doğru.
2. Insanlar ulaşım sektörü sayesinde belli bir ekonomik
doyguna ulaştıkları takdirde ülkede gelir dağılımı
dengelenmiş olur Tabii doğal olarak ulaşım sektörleri de
ekonomik faaliyetleri hareketlendirdiği için gelir dağılımının
sağlanmasına yardımcı olur Bu yüzden bu da doğru
3. Bir yerde ulaşım gelişmişse doğal olarak üretimde gelişir
mesela ülkemizde üretim faaliyetlerinin çok olduğu şehirlere
baktığımız zaman ulaşım sektörünün geliştiği şehirler
olduğunu görüyoruz bu yüzden üretim faktörlerinin
verimliliğini ve hareketliliğini artırdığı doğrudur
Verilen seçeneklerin tamamı da doğru olduğu için sorunun
cevabı E ŞIKKIDIR

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Hepsini açıklayalım: 1. Ulaşım sektörleri bu alanda çalışan insanların iş bulma imkânınını artırdığı için istihdamı sağlar yani burada verilen bilgi doğru. 2. Insanlar ulaşım sektörü sayesinde bell... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE