Soru:

N L A R 5. IV. Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın- da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası e

N
L
A
R
5.
IV.
Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın-
da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası
etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu
ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır.
Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzer-
gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu
güzergâhı durumundadır?
B) II
C) III
1
D) IV
E) V
0

N L A R 5. IV. Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın- da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzer- gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu güzergâhı durumundadır? B) II C) III 1 D) IV E) V 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster