Soru:

if A) L ve M melkezleri aynı yarım kürede B) K merkezi Güney Yarım Küre'dedir. C) merkezi Ekvator'a daha yakındır . D) Kuzey Kut

if
A) L ve M melkezleri aynı yarım kürede
B) K merkezi Güney Yarım Küre'dedir.
C) merkezi Ekvator'a daha yakındır
.
D) Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın merkez M'dir.
E) merkezinin enlem derecesi daha büyüktür.
SUPARA
A
7. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiştir.
10.
111
oll
Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) I numaralı yer sıcaklık ve nemin fazla olması nedeniyle
seyrek nüfusludur.
B) Il numaralı yerde yüksek kesimlerde nüfus yoğunluğu
alçak kesimlere göre daha fazladır.
C) Ill numaralı yerde nüfus yoğunluğu IV numaralı yerden
azdır.
D) IV numaralı yerde sanayileşmenin etkisiyle nüfus
miktarı fazladır.
E) V numaralı yerde şehirsel nüfus oranı kırsal nüfus
oranından yüksektir.
14

if A) L ve M melkezleri aynı yarım kürede B) K merkezi Güney Yarım Küre'dedir. C) merkezi Ekvator'a daha yakındır . D) Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın merkez M'dir. E) merkezinin enlem derecesi daha büyüktür. SUPARA A 7. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösterilmiştir. 10. 111 oll Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I numaralı yer sıcaklık ve nemin fazla olması nedeniyle seyrek nüfusludur. B) Il numaralı yerde yüksek kesimlerde nüfus yoğunluğu alçak kesimlere göre daha fazladır. C) Ill numaralı yerde nüfus yoğunluğu IV numaralı yerden azdır. D) IV numaralı yerde sanayileşmenin etkisiyle nüfus miktarı fazladır. E) V numaralı yerde şehirsel nüfus oranı kırsal nüfus oranından yüksektir. 14

Cevap

A. I numaralı yer Amazon bölgesidir çok sıcak ve
yağışlıdır nüfus seyrektir doğru
B. Il numaralı bölgede çok sıcak olduğu için
insanlar yüksek bölgelere yerleşmeyi tercih eder
doğru
C. III numara Hindistan bölgesi dünyanın en
kalabalık yerlerinden biridir ve batı Avrupa'ya
göre tabiki fazladır bu şık yanlış
D. IV batı Avrupa sanayi gelişmiş ve nüfus
kalabalık doğru
E. V. Gelişmiş bir bölgedir geneli şehirlerde Yaşar
doğru
Cevap C şıkkıdır

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

A. I numaralı yer Amazon bölgesidir çok sıcak ve yağışlıdır nüfus seyrektir doğru B. Il numaralı bölgede çok sı... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE