Soru:

Ator 10. Dünya'daki demir yolu ulaşımıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisi doğru değildir? 12. (1 içi ru şü ke A) Demir yolu ula

Ator
10. Dünya'daki demir yolu ulaşımıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğru değildir?
12. (1
içi
ru
şü
ke
A) Demir yolu ulaşım sisteminin gelişmesinde, ülke-
lerin teknolojik açıdan gelişmişlik düzeyi ile yeterli
sermaye birikimine sahip olması önemlidir.
B) Hindistan, Japonya ve Güney Kore demir yollarının
seyrekleştiği ülkelerdir.
C) Moskova'yı Büyük Okyanus'a bağlayan Transsibir-
ya hattı, kitaaşırı demir yollarından biridir.
D) Kuzey Amerika, demir yolu ağının en yoğun oldu-
ğu kıtadır.
E). Afrika'da demir yolu ağının en sık olduğu yer, kita-
nin en gelişmiş ülkesi olan Güney Afrika Cumhuri-
yeti'dir.
bir
nir
do
faz
tir.
Me
tir
SOSYAL BİLİMI GR TESTİ

Ator 10. Dünya'daki demir yolu ulaşımıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisi doğru değildir? 12. (1 içi ru şü ke A) Demir yolu ulaşım sisteminin gelişmesinde, ülke- lerin teknolojik açıdan gelişmişlik düzeyi ile yeterli sermaye birikimine sahip olması önemlidir. B) Hindistan, Japonya ve Güney Kore demir yollarının seyrekleştiği ülkelerdir. C) Moskova'yı Büyük Okyanus'a bağlayan Transsibir- ya hattı, kitaaşırı demir yollarından biridir. D) Kuzey Amerika, demir yolu ağının en yoğun oldu- ğu kıtadır. E). Afrika'da demir yolu ağının en sık olduğu yer, kita- nin en gelişmiş ülkesi olan Güney Afrika Cumhuri- yeti'dir. bir nir do faz tir. Me tir SOSYAL BİLİMI GR TESTİ

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster